Ochrzczone tulipany

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu odbył się uroczysty chrzest tulipanów, a poprzedziła go XXII wystawa tulipanów, którą można było podziwiać w westybulu Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Patronem honorowym uroczystości chrztu tulipanów oraz XXII wystawy tulipanów został Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Zdjęcia: Mariusz Forecki

Opracowano na podstawie 27grudnia.pl.