Izabela Szymańska

Dawać z siebie wszystko

Hej kolęda

Martyna Nicińska

Zamieniam się w słuch #20: Dariusz Suska

Sebastian Gabryel

Wiolonczela to moja najwier niejsza przyjaciółka

Agata Wittchen-Barełkowska

Radosław Paczocha: Powstaniec Thiel

Barbara Kowalewska

Sprawy nie zawsze do śmiechu („Ale kino”)