Michał Dachtera

„Wolin Słowian czy wikingów?”

„Drogi Gościu, za chwilę zobaczysz wystawę opowiadającą o jednym z największych «miast» wczesnośredniowiecznej Europy. Był nim Wolin – dziś niewielka miejscowość położona na wyspie o tej samej nazwie. O jego wielkości i znaczeniu świadczą nie tylko źródła archeologiczne czy pisane. Poświadczają je także legendy – skandynawska o potężnej twierdzy Jómsborg i mieszkających tam nieustraszonych jómswikingach oraz południowobałtycka o zatopionym mieście Wineta”.

Joanna Jodełka

Biblioteka Uniwersytecka, czyli jak łatwo przenieść się w czasie

Zamek Cesarski w Poznaniu nie jest już zamkiem, w budynku Ziemstwa Kredytowego kredytów się nie przydziela, teatr stał się operą, a Arkadia sklepem, wszystko się zmienia, a może nie wszystko… Ponadstuletnia biblioteka w Poznaniu ciągle jest biblioteką i prowadzi swą działalność nieprzerwanie od 1902 roku. Ma inną nazwę, inaczej nazywa się ulica, przy której stoi, ale tu ciągle przechowuje się, wypożycza i czyta książki.
D
Kontrast Wyłącz ruch