Michał Dachtera

„Wolin Słowian czy wikingów?”

„Drogi Gościu, za chwilę zobaczysz wystawę opowiadającą o jednym z największych «miast» wczesnośredniowiecznej Europy. Był nim Wolin – dziś niewielka miejscowość położona na wyspie o tej samej nazwie. O jego wielkości i znaczeniu świadczą nie tylko źródła archeologiczne czy pisane. Poświadczają je także legendy – skandynawska o potężnej twierdzy Jómsborg i mieszkających tam nieustraszonych jómswikingach oraz południowobałtycka o zatopionym mieście Wineta”.

Rafał Cielek

Nieznany Impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni

D
Kontrast Wyłącz ruch