Zamieniam się w słuch #128 – Krzysztof Marek Nowak o Marianie Turwidzie

Krzysztof Marek Nowak chce przybliżyć postać Mariana Turwida – wszechstronnego artysty i działacza kulturalnego, żyjącego w latach 1905-1987.

Turwid urodził się we Wrześni i tam miał pierwszą wystawę indywidualną swych prac plastycznych w 1927 roku. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Wici Wielkopolskie” (1931-37), czasopisma literacko-artystycznego „Arkona” (1945-49), a także członkiem kolegium redakcyjnego dwutygodnika „Pomorze” oraz „Przeglądu Artystycznego”.

 

Zasłużył się jako organizator i dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Salonu wystawowego BWA w Bydgoszczy (1945-1972) [za: artinfo.pl].

 

Marian Turwid był członkiem Stronnictwa Demokratycznego i Frontu Jedności Narodu.

 

Krzysztof Marek Nowak w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego chce dokończyć realizację filmu dokumentalnego oraz 15-odcinkowego serialu dokumentalnego o tym wielkopolskim artyście i działaczu kulturalnym.

Na co położy nacisk w filmie, a na co w serialu dokumentalnym? Jakim artystą był Marian Turwid?

 

 

                    Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch