Kamila Kasprzak-Bartkowiak

Klub książkowych pasjonatów z kurą w znaku

Barbara Kowalewska

Taka młoda, a już poetka

Piotr Śliwiński

Incognito

Agnieszka Budnik

Poetycki Bildungsroman

Wysłuchała i opracowała Urszula Putyńska

Z polecenia młodych

Andrzej W. Nowak

Wiedzieć i pamiętać, aby widzieć