Michał Sita

Święto modernizacji

Maja Brzozowska-Brywczyńska

Przestrzenie zabawy

Michał Sita

Brzegi wspólne

Kuba Wojtaszczyk

Królowa Wielkopolski

Andrzej W. Nowak

Mikrohistorie nostalgii

Barbara Kowalewska

Spotkanie – oswajanie świata przez sztukę