Departament Kultury

 

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania samorządu w dziedzinie kultury i ochrony zabytków w Wielkopolsce. W ramach swojej działalności koordynuje pracę samorządowych instytucji kultury oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kulturą i sztuką.

Departament organizuje i prowadzi edukację kulturalną – współpracując z podległymi instytucjami kultury – poprzez gromadzenie i udostępnianie dzieł sztuki, tworzenie możliwości rozwoju amatorskich ruchów artystycznych oraz stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy o tradycji regionu. Działalność Departamentu ma także na celu rozbudzanie ciekawości i zaspokajanie potrzeb związanych z kulturą wśród mieszkańców Wielkopolski oraz popularyzację wielkopolskiej kultury poza granicami województwa.

Od 2015 roku z inicjatywy Departamentu Kultury działa portal internetowy „Kultura u podstaw”. Portal powstał w ramach projektu promującego kulturę Wielkopolski, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Wielkopolskiego. Obecnie finansowany jest ze środków samorządu.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
2
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
1
D
Kontrast Wyłącz ruch