Pałac Dąbrowski

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (Pałac Dąbrowski) jest powstałą w styczniu 2021 roku nową instytucją kultury samorządu województwa wielkopolskiego.

Charakter placówki najtrafniej oddaje pojęcie „centrum interpretacji historii”, które swą misję realizuje wokół postaci generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz prekursorów i prekursorek pracy organicznej.

 

Pałac Dąbrowski organizuje inicjatywy kulturalne i obywatelskie, nawiązuje współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz bierze udział w budowaniu świadomości regionalnej Wielkopolan.

 

Interdyscyplinarny Zespół Pałacu Dąbrowskiego poszukuje odpowiedzi na pytania o to, jak różne historyczne drogi Polaków do odzyskania niepodległości – związane z postaciami generała Dąbrowskiego oraz organiczniczek i organiczników budujących polską siłę ekonomiczną i społeczną – mogą wspierać rozumienie współczesności a także inspirować do pracy na rzecz rozwiązywania aktualnych problemów.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch