Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Muzeum powstało jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie w 1999 roku, na terenie istniejącego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego.

Twórcą skansenu był profesor Ryszard Kostecki.

 

Stanowi ono unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący na ekspozycji plenerowej historię bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich.

W 1999 roku w pofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono ekspozycję muzealną dotyczącą owadów użytkowych.

W 2002 roku nadano Muzeum imię profesora Ryszarda Kosteckiego – twórcy skansenu i kolekcji uli, propagatorowi historii i tradycji pszczelarstwa.

 

 

Więcej informacji: tutaj