fot. Fundacja Muzeów Wielkopolskich, Statuetki "Izabella"

Izabella. Wielkopolskie wydarzenie muzealne roku

W tym roku - ze względu na sytuację epidemiczną - nie odbędzie się uroczystość wręczenia honorowych nagród "Izabella" za najważniejsze wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce.

Od 2010 r. organizatorem konkursu na najważniejsze wydarzenie muzealne roku jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich, której prezesem jest Jan Maćkowiak – dyrektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 

Zwycięzcom konkursu wręczane są statuetki „Izabella”, których autorem jest poznański artysta Kazimierz Rafalik.

Podstawowy cel tego konkursu został określony w regulaminie:

 

„Konkurs o nagrodę Izabella ma na celu wybór i promocję najwybitniejszych dokonań z zakresu działań muzealniczych regionu. Wyróżnia instytucje muzealne, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych”.

 

Uroczystość wręczenia nagród zawsze była okazją do spotkania wielkopolskich muzealników, reprezentujących muzea państwowe, samorządowe i prywatne.

 

Odwołaną ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczną galę, Fundacja planuje zorganizować w innym terminie.

W skład kapituły nagrody wchodzą:

Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Witold Przewoźny – kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, Członek Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich

Waldemar Rataj – p. o. dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

dr hab. Bogumiła Rouba – była Kierownik Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Jan Święch – Kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Michał F. Woźniak – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, były dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

W bieżącej edycji konkursu, w pięciu kategoriach zgłoszono 58 propozycji z 31 wielkopolskich instytucji muzealnych.

Kapituła w wyżej wymienionym składzie nagrodziła następujące instytucje:

 

Kategoria I – działalność wystawiennicza

 

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

„Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”

 

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

„To są ostatnie dni naszego życia, dajemy więc znać o sobie – Kulmhof – początek Zagłady”

 

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

„Oni dla nas. My dla nich. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego”

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu

M jak mistrzowie. Kolekcja Irena Hochman Tadeusz Mysłowski

 

WYRÓŻNIENIA

 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

„Dla przyjemności i z konieczności. Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku”

 

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie

„Ach śpij kochanie… Leszczyńskie sypialnie w l. 1900 – 1956”

 

 • Muzeum Uzbrojenia, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu

„Mundur polskich wojsk pancernych 1919-2019”

 

Kategoria II – działalność edukacyjna

 

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Nie przyznano nagrody

 

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Ziemi Rawickiej

„Nasza historia – nasza tożsamość”

 

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Obrazy z życia Powstańców”

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Ziemi Złotowskiej

„Wzory haftu krajeńskiego”

 

WYRÓŻNIENIA

 •  Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Program edukacyjny Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu”

 

 • Rezerwat Archeologiczny Genius loci, oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

„Geniusz Europy”

 

Kategoria III – działalność naukowa i wydawnicza

 

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

„Muradyny, żandary, siwki, podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce”

 

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach”

 

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

„Archiwum Igły, Turek w niemieckim planie okupacyjnym”

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

„Ty Bambrze!”

 

WYRÓŻNIENIA

 • Muzeum Leśnictwa, oddział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

„Kulturowa wartość lasu”

 

 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

„Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej”

 

 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

„Nasz Monachijczyk. Życie i twórczość Stanisława hr. Szembeka 1849-1891”

 

 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

„Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców”

 

Kategoria IV – działalność promocyjna i marketingowa

 

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Nie przyznano nagrody

 

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Okręgowe w Koninie

„Skarby Muzeum”

 

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

„Zespół Pałacowo-Parkowy. Album”

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

„Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)”

 

WYRÓŻNIENIA

 • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance

„Legenda o Sarence”

 

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami”

 

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

„Marketingowy i promocyjny wymiar profilu MPPP w Gnieźnie na portalu społecznościowym Facebook”

 

Kategoria V – konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje

 

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

„Modernizacja pawilonów, wystaw stałych i magazynów zbiorów wraz z konserwacją zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”

 

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Okręgowe w Koninie

„Prezentacja etapowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prac badawczych na materiale kostnym słonia leśnego Paleoloxoden antiquus, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie”

 

NAGRODA DRUGA

Nie przyznano nagrody

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie

„Konserwacja kolekcji prac Wilhelma Ballarina”

 

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach

 

 

Wszystkie dotychczasowe edycje konkursu na najważniejsze wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce odbywały się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz otrzymywały wsparcie finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0