fot. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Jak żyli ludzie 1000 lat temu?

Byli od nas niżsi, mieli trudne dzieciństwo, a zęby czyścili sadzą - ale byli też bardzo zaradni, a przedmioty, którymi się otaczali i posługiwali, wykonywali samodzielnie.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na lekcję muzealną on-line.