fot. Bartłomiej Jan Sowa

Porno on-line

Ona. Dziewczyna. Pseudonim: „Porno”, choć wcale nie chodzi tu o karierę we wspomnianej branży, raczej o typowe – także dla osób z nią związanych – wykluczenie ze społeczeństwa.

I choć akcję swojego dramatu András Visky osadził w reżimie komunistycznym, to ukazane w nim mechanizmy - nieustanne zderzanie się jednostki z systemem i narzucanymi przez niego wartościami - pozostają aktualne od lat.

 

Czy jednak o wolność zawsze trzeba walczyć?

Na to pytanie odpowiada spektakl Teatru Nowego w Poznaniu pt. "Porno. Kiedy władza decyduje, kim jesteś".

 

24 kwietnia, od godz. 19.00, rejestracja spektaklu będzie dostępna na kanale YouTube Teatru Nowego.

 

Przekład: Jolanta Jarmołowicz
Reżyseria: Cezi Studniak
Scenografia: Michał Hrisulidis
Kostiumy: Magda Hasiak
Muzyka: Krzysztof "Wiki" Nowikow
Ruch sceniczny: Ewelina Adamska-Porczyk
Projekcje video: Maksymilian Ławrynowicz
Inspicjentka: Hanna Kujawiak

W roli „Porno”: Edyta Łukaszewska