fot. Milena Friska

Wszyscy razem

Biblioteka w Mieścisku jest jedyną instytucją kultury w gminie. Pełni też funkcję domu kultury.

W zamierzeniu nowego kierownictwa placówka ma prowadzić wszechstronną, wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną – taka jest misja instytucji wyrażająca się w haśle: „Jesteśmy w tym wszyscy razem”.

Oprócz domu i pracy

Bibliotekę rozumiemy tu nowocześnie, szeroko, jako tzw. trzecie miejsce albo, omijając język nauki, jako po prostu miejsce spotkań, działań, aktywności, życia, miejsce niewyłączone z przestrzeni gminy, integrujące. Nowy logotyp instytucji uwidacznia tę wspólnotę. Wykorzystujemy lokalność (fakt funkcjonowania w gminie wiejskiej) do tworzenia przekazu integrującego mieszkańców i ułatwiającego komunikację.

Wszechstronnie

Główna linia naszego przekazu to: „Na polu kultury”. Cztery podstawowe obszary działalności to odpowiednio:

    • „Wchodzimy na pola tekstu” – biblioteka, literatura
    • „Wsłuchujemy się w pola dźwięku” – podcasty i audycje radiowe
    • „Poszerzamy pole widzenia” – kino
    • „Spotykamy się na polu kultury” – koncerty, warsztaty, spotkania, eventy itd. Logotyp i nowa strona internetowa instytucji podkreślają tę wszechstronność

Nowa jakość

Remont pomieszczenia, który planujemy w ramach zadania „Kulisy kultury”, wpłynie na podniesienie ilości i jakości usług świadczonych mieszkańcom. Nie jest tak, że dzięki niemu rozwiązujemy jakiś problem, raczej budujemy nową jakość, szukamy nowej przestrzeni do wspólnego tworzenia.

 

Kulisy kultury

Kulisy kultury

Udział w programie „Kulisy kultury” będzie krokiem w stronę rozwoju biblioteki przez zaadaptowanie wykorzystywanego do tej pory przez animatorów pomieszczenia na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej – studio do nagrań własnych audycji radiowych.

Stworzymy w ten sposób prawdziwe „kulisy kultury” dla prowadzenia aktywnej działalności, a w przypadku studia nagrań – do działalności innowacyjnej.

Mieszkańcy jako współtwórcy

W studiu nie tylko powstawać będą nagrania realizujące statutowe działania instytucji (podcasty tematyczne, blogi dźwiękowe), ale docelowo powstanie w nim radio internetowe. Będzie to nowy sposób dotarcia do lokalnej społeczności i zaangażowania jej w działalność społeczną i kulturalną.

Studio udostępnimy młodzieży poszukującej miejsca na realizację własnych pasji muzycznych (nagrania, wokal, może własna audycja). Mieszkańcy staną się uczestnikami audycji, ale także otrzymają zaplecze techniczne do zarejestrowania własnej twórczości i możliwość jej prezentacji.

Jako terapia

Przestrzeń studia stanowić będzie zaplecze do realizacji zadań w obrębie pola działalności instytucji zapisanego w haśle „Wsłuchujemy się w pola dźwięku”. To wniesie nową jakość dla lokalnej społeczności.

Głos/radio stanowi dziś, po doświadczeniu pandemii, szczególną wartość dla odbiorców. Daje możliwość słuchania w trakcie działania (podczas pracy i odpoczynku). Głośne czytanie (biblioterapia) – działanie tonem, modulacją głosu itd. – ma wartość terapeutyczną. Radia ma szansę włączyć w społeczność także osoby samotne.

Dla juniorów i seniorów

W planach mamy wzbogacenie naszej oferty o nowe formaty, m.in. podcasty: tematyczne biblioteczne („dźwięk kartki papieru”), ornitologiczne („ptasie radio”), weterynaryjne („brat – pies”), historyczne („Historia mówiona” – ustne wywiady historyczne z członkami rodzin).

 

Dla osób starszych przygotujemy „Radiowy Klub Seniora” – audycję realizowaną wspólnie z liderkami społeczności senioralnej. Młodszym zaproponujemy „audio-korki”, obejmujące polski, historię, przyrodę i inne przedmioty szkolne.

Stworzymy platformę kontaktu z mieszkańcami (pasmo samorządowe), a także audycję dla sołtysów („Kurenda”). We współpracy z regionalnym oddziałem „Wieści Rolniczych” zamierzamy zaś utworzyć pasmo audio WR.

Lektony i słuchowiska

Dzięki studiu będziemy mieli szansę produkować oryginalne słuchowiska radiowe. Czesław Chruszczewski, patron naszej biblioteki, był autorem 50 słuchowisk. Korzystając ze współpracy z Polskim Radiem, zamieścimy je w archiwum. Ponadto nagrywać będziemy własne, dla których punktem wyjścia będą lokalne historie.

Powstanie również cykl audycji pt. „Biblioteka do snu” – to rodzaj innowacji: własne nagrania (muzyka) + lektor z odpowiednim tekstem. Jednostki w tej bibliotece będą się nazywały „lektony” na cześć Stanisława Lema (patrona 2021 roku), który wymyślił tę nazwę w powieści „Powrót z gwiazd” (1961).

 

Osoby niepełnosprawne otrzymają możliwość realizowania audycji dla niepełnosprawnych i o niepełnosprawnych. Przewidujemy tu współdziałanie z zakładem pracy chronionej w Gołaszewie.

Uniwersalny blok audio dla bibliotekarzy – „Radio Biblioteka” – to przedsięwzięcie, które rozumie się w tych okolicznościach samo przez się.

Wspólnie

Nie wyczerpaliśmy katalogu pomysłów, bo jest to niemożliwe, kolejne zgłaszane będą przez mieszkańców – współtwórców nowych formatów.

 

Zadanie, które zrealizujemy dzięki środkom z programu „Kulisy kultury” z pewnością wpłynie na poprawę i rozwój gminnej infrastruktury i oferty kulturalnej, dzięki czemu wszyscy możemy spodziewać się wzrostu jakości usług świadczonych „na polu kultury” i wszyscy za to wspólnie odpowiadać.

Bo przecież „jesteśmy w tym wszyscy razem”; my, pracownicy biblioteki i domu kultury, my, mieszkańcy gminy, powiatu, regionu Wielkopolska. 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
1
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0