fot. Jakub Wittchen

Ambona ludu on-line

We współczesnej dramaturgii mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk. "Ambona Ludu" napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka stanowi próbę wypełnienia tej luki.

Wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, to jednak pretekst.

 

W istocie chodzi o nakreślenie obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku.

A także – o podkreślenie potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań.

 

1 maja, od godz. 19.00, rejestracja spektaklu będzie dostępna na kanale YouTube Teatru Nowego.

 

Wojciech Kuczok
"Ambona Ludu"
Reżyseria: Piotr Kruszczyński
Dramaturgia: Michał Pabian
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Paweł Dampc