Zamieniam się w słuch #143 – Co kryje archiwum Iłłakowiczówny? Dr Lucyna Marzec

„Na początku myślałam, że napiszę książkę o Iłłakowiczównie jako poetce i pisarce, ale w miarę kiedy wnikałam w archiwum uświadomiłam sonie, że chcę napisać o niej jako o archiwistce” – mówi Lucyna Marzec.

Naukowczyni, badaczka, tropicielka herstorii od wielu lat zajmuje się spuścizną po Kazimierze Iłłakowiczównie. Jest autorką edycji listów poetki do siostry Barbrary Czerwijowskiej z lat 1946-1959 (WBPiCAK, 2014).

 

Obecnie pracuje nad habilitacją o archiwum Iłły, które mieści się, m.in. w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.

 

„Zobaczyłam jak bardzo archiwum jest tworem, które sama wykreowała” – zdradza.

 

      Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
1
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch