Zamieniam się w słuch #87 – Jarosław Mulczyński

Jarosław Mulczyński – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania. Niedawno ukazała się jego książka „Życie artystyczne w Poznaniu w latach 1919-1939” (Wydawnictwo Miejskie Posnania).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Poznań stał się ważnym ośrodkiem na artystycznej mapie kraju. Korzystne warunki do zamieszkania i pracy zachęcały do przyjazdu artystów z innych ziem dawnego zaboru austriackiego i rosyjskiego. Tak było m.in. w przypadku Leona Wyczółkowskiego, Piotra Potworowskiego, Leona Dołżyckiego, Stanisława Jagmina, Fryderyka Pautscha czy Władysława Roguskiego.

 

Malarze, rzeźbiarze i graficy, tworzący wówczas w stolicy Wielkopolski, zawiązywali ugrupowania artystyczne, wystawiali swoje prace, organizowali związki zawodowe i wraz z miłośnikami sztuki powoływali stowarzyszenia oraz instytucje artystyczne.

Na rozwój życia artystycznego wpływ miała również otwarta w 1919 r. Szkoła Sztuki Zdobniczej (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Cały ten międzywojenny świat runął we wrześniu 1939 r. Po zakończeniu II wojny światowej i wielu latach odbudowy w Poznaniu powstał nowy liczący się ośrodek na artystycznej mapie kraju.

 

Zachęcamy do podróży w czasie za sprawą rozmowy Martyny Nicińskiej z Jarosławem Mulczyńskim!

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch