Warsztaty mistrza – nowa nadzieja

"Warsztaty Mistrza – nowa nadzieja" to projekt, który realizuje Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie dzięki dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu pt. "Kultura Ludowa i Tradycyjna 2021". 

Zadaniem projektu jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielkopolskich tradycji dudziarskich, poprzez organizację i realizację warsztatów budowy dud wielkopolskich typu bukowsko-kościańskiego oraz sierszenek.

 

Zajęcia prowadzone są w warsztacie budowniczego ludowych instrumentów muzycznych Andrzeja Mendlewskiego.

Uczestnicy zajęć to osoby reprezentujące trzy pokolenia, które pielęgnują tradycje budowy i gry na regionalnych instrumentach, a jednocześnie są muzykami ludowymi, zaangażowanymi w kontynuowanie tradycji muzycznych swojego regionu.

Efektem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy o budowie instrumentów dudziarskich, muzyce, wyposażeniu warsztatów, a także pielęgnowanie tradycji przodków oraz utrzymanie aktywności zanikającego zawodu budowniczego.

 

Projekt zakończony zostanie wystawą efektu pracy uczestników oraz dokumentacją fotograficzną i filmową poszczególnych etapów szkolenia, które będą zaprezentowane na stronach internetowych związanych z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch