Michał Dachtera

Piastowski Orzeł dla PAU

„Założenie towarzystw uczonych wszędzie ułatwiało postęp oświaty. Słusznie w całym świecie uwielbiana szczególniejsza troskliwość o zakwitanie nauk […]. To [Towarzystwo] Naukowe ściśle z Uniwersytetem Krakowskim złączone, zawiązało się w tym celu: ażeby zwyczajem podobnych towarzystw pracując, przyczyniło się do pomnożenia wszelkich nauk, rozszerzenia światła, rozkrzewienia sztuk przemysłu i kunsztów w Narodzie” – brzmią słowa preambuły Statutu Towarzystwa Naukowego w Krakowie, założonego w 1815 roku.  

Michał Dachtera

Zamek Izabelli

„Zamek tutejszy przez Leszczyńskich w XVI wieku założony, nie tylko że do najpiękniejszych w Wielkopolsce się liczy, ale nawet z okazalszymi tego rodzaju budowlami w Niemczech, Francji lub Anglii iść w porównanie może. Obronne w Gołuchowie baszty, niskorzeźby kamienne na bramie zamkowej wyrabiane, kolumny kształcące wystawę̨, czyli perystyle nad podwójnymi wschodami w dziedzińcu, poważne razem i przyjemne na widzach sprawują̨ wrażenie. Gmach ten pięknym jest pomnikiem zamożności założyciela i smaku nieoddzielnego od wyższego oświecenia” – pisał hrabia Edward Raczyński o gołuchowskim zamku we „Wspomnieniach Wielkopolski”.

Michał Dachtera

Naród sobie

„Teatr w pojęciu dzisiejszej cywilizacji uważany jest za szkołę i dźwignię oświaty. Toteż zadaniem sceny nie jest tylko rozrywka, ma ona wyższe powołanie: pielęgnować i kształcić język ojczysty, obudzać duchowo i wydobywać uczucia, w głębi serc naszych leżące. Imieniem całej ludności polskiej prosimy szanowną publiczność o opiekę dla sceny naszej (…) Czyńmy razem wszystko, co do nas należy, a może kiedyś na karcie dziejów polskich zapisani będziemy, żeśmy tu gorliwie i uczciwie pracowali”.

Michał Dachtera

Poznański Wieniawski

D
Kontrast Wyłącz ruch