fot. Materiały organizatora

SCHOLA CANTORUM – Szkoła śpiewaków

Zainaugurowany w 1978 roku kaliski przegląd stał się pierwszym w kraju tego typu wydarzeniem muzycznym adresowanym do dzieci i młodzieży szkolnej.

Przez ponad czterdzieści lat, zimą, Kalisz stawał się muzyczny i barwny, a muzyka średniowiecza, renesansu i baroku przyciągała swym urokiem rzesze słuchaczy.

W lutym 2020 roku Kalisz cieszył się jeszcze swoim festiwalem, ale przyszedł rok 2021 i niemożliwym stało się to, co do tej pory było tradycją.

 

Dlatego Organizatorzy zdecydowali, że tegoroczny 43. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM odbędzie się w dniach: 22-25 kwietnia br. w formule online.

Zachowane zostaną wszystkie tradycyjne elementy festiwalu oraz formuła konkursowa, ponieważ SCHOLA CANTORUM jest wartością, której nie wolno zaprzepaścić.

Zgłoszone na festiwal zespoły (17 zespołów z 9 województw) podczas koncertów-przesłuchań ubiegać się będą o GRAND PRIX oraz o Złote, Srebrne i Brązowe Harfy EOLA .

Rozstrzygnięty już został – na stałe wpisany w działania festiwalowe – Ogólnopolski Konkurs pt. “Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, na który nadesłano ponad 150 prac z całej Polski i który właśnie obchodzi swe 26. urodziny.

 

Wszystkie relacje z koncertów, przesłuchań konkursowych, wystaw prac plastycznych, warsztatów 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM będą zamieszczane w czasie trwania Festiwalu na stronie internetowej festiwalu, na Facebooku i na kanale Youtube.

PROGRAM RAMOWY 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki DAWNEJ SCHOLA CANTORUM