fot. z archiwum projektu

Spotkajmy się w impro, czyli… jak dobrze się bawić!

We wrześniu i październiku 2021 roku my, Improletariusze, zagościliśmy w przedszkolu „Leśne skrzaty” w Czarnkowie: najpierw ze spektaklem improwizowanym, a później dwukrotnie z warsztatami improwizacji teatralnej. Było to możliwe dzięki programowi „Kultura w drodze”.

Teatr improwizowany, do którego należy „i m p r o” to sztuka mająca swoje korzenie w XVI-wiecznej commedia dell’arte. Współcześnie jest to sztuka obejmująca tworzenie spektakli teatralnych bez reżysera, sztywnego scenariusza, bez strojów i rekwizytów. Grający wcielają się w różne postaci tworzone na żywo (sugestie miejsca akcji, postaci, łączących ich relacji czy przywar proponuje widownia) i wspólnie wymyślają historie oraz odgrywają sceny, w których dialogi powstają spontanicznie.

Zajęcia z improwizacji dla początkujących ‒ w naszym przypadku były to dzieci pięcio- i sześcioletnie z rodzicami i grupa dzieci z „zerówki” wraz z nauczycielkami ‒ to nie warsztaty stricte teatralne, a przyjemna i radosna forma spędzania czasu w działaniu twórczym.

 

Najważniejsza dla tego przedsięwzięcia jest wiedza, że każdy może i potrafi improwizować (ostatecznie robimy to przecież w życiu…).

fot. z archiwum projektu

Niepotrzebne jest żadne doświadczenie, ważne, by przestrzegać zasad zabaw i gier oraz reguł impro. I to przekonanie udało nam się zaszczepić u uczestników: że każdy jest wystarczająco dobry, potrafi reagować w sytuacjach nowych i zaskakujących.

Na potrzeby warsztatów wykorzystaliśmy ćwiczenia i gry improwizacyjne, których nieodmiennym elementem jest kreacja i śmiech. Po okresie izolacji, spotkanie utrzymane w klimacie spontanicznej zabawy we wspólnym gronie było fantastyczną, odstresowującą odmianą – tak pisali do nas rodzice w wiadomościach.

 

Cieszymy się!

Na pierwszym spotkaniu (3 września 2021 roku) przywitaliśmy widzów spektaklem, złożonym z krótkich gier impro, dostosowanym do młodych widzów. Chcieliśmy pokazać przyszłym uczestnikom warsztatów czego zaznają i czego będziemy się uczyć. Bohaterami scenek byli zaproponowani przez dzieci bohaterowie, np.: pies, który marzył o tym, by zostać lotnikiem; dinozaur i żyrafa, którzy znaleźli mapę i idą do jaskini, żeby odnaleźć skarb.

 

W kolejnych tygodniach odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców (18 września 2021 roku), a w drugim terminie (1 października 2021 roku) także dla całej grupy dzieci z zerówki, w której uczestniczyły też przedszkolne nauczycielki i dyrekcja. Wszyscy mieli mnóstwo świetnej zabawy, śmiechu, wspólnej pracy oraz radości z odkrywania i poszerzania własnych możliwości.

 

Broszurka impro, zasada błąd jest ok i rycerskość, fot. z archiwum projektu

Nie zapominajmy jednak, że warsztaty to nie tylko zabawa, ale także zdobywanie wiedzy i umiejętności, których mocą jest kształtowanie postaw. Przede wszystkim uczestnicy poznali nową dziedzinę działalności artystycznej, a także 5 głównych zasad impro, które, między innymi, spisaliśmy dla pamięci w powstałej na tę okazję broszurce.

 

Najważniejsze z tych zasad to: akceptacja, dawanie sobie (i innym) prawa do błędów czy aktywne słuchanie.

Specjalnie dla dzieci zostały dodane komiksowe rysunki i dymki z krótkim tekstem drukowanymi literami, aby i one mogły samodzielnie oddać się lekturze. Prócz wylistowania zasad impro w broszurce zawarłyśmy też opisy gier, aby zarówno kadra przedszkolna, jak i rodzice mieli możliwość odtworzenia przeżyć z warsztatów oraz posiadali narzędzia do dalszej wspólnej zabawy i rozwoju.

Odgrywanie wymyślonych postaci to także skonfrontowanie się z uczuciami, jakie im towarzyszą, nazywanie tych uczuć, ale także doświadczanie tego, że te same uczucia każdy może przeżywać inaczej, i że to jest w porządku.

 

Uczestnicy poszerzyli tym samym umiejętność komunikowania się ze sobą i innymi ludźmi, nauczyli się słuchać aktywnie i być uważnym, czekając na swoją kolej.

Broszurka impro, zasada Tak, i…, fot. z archiwum projektu

Włączająca atmosfera warsztatów, w której niebagatelną rolę gra brak przymusu, akceptacja tego, że każdy potrzebuje innego czasu na „wejście” w scenę, na oswojenie się z nowym i nieznanym wpłynęła na to, że uczestnicy poczuli, że każdy w grupie jest wystarczająco dobry, by być równoprawnym twórcą wspólnie wymyślanej historii. Dla stworzenia takiej wspólnoty ważne jest doświadczenie braku oceniania, o czym mówi zasada rycerskości. Pozwala to czuć się na scenie (a zarazem i w życiu) swobodniej i bezpieczniej. Dowodem na to, że udało się stworzyć taką inkluzywną grupę są słowa jednej z nauczycielek, która uczestniczyła w warsztatach:

 

„Cały zespół wykazał się niezwykłą wrażliwością. […] Udało się przełamać wiele barier… Niezwykłe było to, że w teatralnych improwizacjach wzięły udział dzieci nieśmiałe”.

 

Z radością dowiedzieliśmy się od rodziców uczestniczących w warsztatach, że dzieci bardzo je przeżywały i wieczorami odgrywały poznane gry, angażując niekiedy cała rodzinę. To także był cel warsztatów: podpowiedzieć rodzicom jak wspólnie się bawić zamiast, jak pisali, „posadzić dziecko przed telewizorem czy telefonem”.

 

Po warsztatach w przedszkolu dostaliśmy fantastyczne rysunki dzieci, które narysowały bohaterów granych przez siebie scenek.

Wzruszyliśmy się!

 

Warsztaty improwizacji po raz kolejny pokazały, że dzięki zabawie i doświadczaniu poprzez świadome uczestnictwo, respektowanie reguł (ważnych także w życiu), możemy wspaniale kształtować postawy, dzięki którym uczestnicy bardziej świadomie odnoszą się do przeżyć własnych i cudzych, wzmacniają w sobie wiarę, że poradzą sobie w każdej, najbardziej nawet niespodziewanej sytuacji, bo wykorzystali swą twórczą innowacyjność.

I, co najważniejsze: są bardziej tolerancyjni dzięki poszerzeniu swoich kompetencji społecznych, bo doświadczyli empatii, szacunku i współdziałania.

 

Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy wyruszyć w drogę z takim przesłaniem.

„Wokół tańca – warsztaty animacyjno-edukacyjne” zrealizowane w ramach programu „Kultura w drodze”, przygotowanego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Założeniem programu było, żeby artyści i animatorzy kultury realizowali projekty artystyczne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców tych miejscowości regionu, które oddalone są od wielkomiejskich centrów kultury. O innych projektach „Kultury w drodze” przeczytasz: tutaj

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0