fot. Dawid Stube

Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury wręczone!

38 stypendystów i 9 nagrodzonych w dziedzinie kultury odebrało w piątek dyplomy. Wręczyli je Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wraz z Przewodniczącym Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henrykiem Szopińskim. Uroczysta gala odbyła się w poznańskim Teatrze Nowym. Po części oficjalnej - dla zgromadzonych na gali gości - wystąpił Ralph Kaminski.

 

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2023 otrzymali:

 

1. Yuliia Andriichuk – graficzka, ilustratorka i amatorka fotografii analogowej, doktorantka na wydziale Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się jedzeniem w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. W ramach stypendium, wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich i zaproszonymi ekspertami, zamierza opracować autoetnograficzną publikację kucharską na pograniczu dyscyplin i gatunków piśmienniczych. Podstawowym założeniem teoretycznym projektu jest rozumienie książek kucharskich jako formy literatury kobiecej, a także źródła historycznego, dokumentującego osobiste historie kobiet różniących się od siebie pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, sytuacją materialną.

2. Witold Banach – pisarz, historyk, regionalista, muzealnik. Organizator i dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Autor kilkuset publikacji: książek, artykułów, opowiadań, słuchowisk, recenzji, esejów i haseł biograficznych. Od 2018 roku wielkim powodzeniem cieszy się jego książka „Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu”. O jej popularności świadczą zwycięstwo w plebiscycie na najlepszą książkę historyczną roku, tegoroczne drugie wydanie i umieszczenie na platformie Storytel. W 2022 roku Witold Banach wydał książkę „Czartoryscy, czyli wieczna pogoń”, a obecnie pracuje nad biografią Wojciecha Bąka.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

3. Paweł Bartkowiak – od urodzenia związany z Gnieznem. Miejski aktywista zajmujący się nową miejską pamięcią związaną z architekturą i miejscami poprzemysłowymi. Twórca wystaw i projektów edukacyjnych. Związany z festiwalami filmowymi Watch Docs – prawa człowieka w filmie i Offeliada. Autor filmu dokumentalnego „Pomnik”, który przypomina historię jednej z ciekawszych realizacji modernistycznych na terenie Gniezna.

4. Jacek Bochiński – z wykształcenia politolog, z zawodu technik i laborant. Od niemal trzydziestu lat tworzy kolekcję zabytkowych aparatów radiowych z dwudziestolecia międzywojennego o walorach estetycznych i historycznych. Gromadzi unikalne materiały: foldery reklamowe, dokumenty, czasopisma oraz literaturę tematu związane z historią radia i radiofonii lat dwudziestych i trzydziestych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Poznania. Środki pozyskane w ramach stypendium posłużą do zakupu archiwum międzywojennej prasy radiowej, na której bazie powstanie zbiór danych do prezentacji i publikacji książkowej.

5. Janusz Dodot – absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, tworzy swój oryginalny, niepowtarzalny, autorski teatr od drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie prowadzi Galerię Teatr w Śmiglu, Tlenownię Teatr w Czempiniu i formację Aktualnie Absolutnie Absurdalni. Janusz Dodot to laureat licznych nagród i wyróżnień. W jego dorobku twórczym jest blisko 250 premier; realizuje: spektakle dramatyczne, małe formy teatralne, spektakle plenerowe, widowiska historyczne, bajki, koncerty, spektakle kabaretowe, happeningi, akcje uliczne. Pisze dramaty, bajki, skecze, monologi, teksty piosenek, wiersze dla dzieci oraz maluje obrazy. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, instruktorów i nauczycieli.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

6. Kacper Dworniczak – absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. W 2020 roku rozpoczął studia na Kunstuniversität Graz w klasie gitary. Regularnie koncertuje w kraju i za granicą. Laureat ponad 40 konkursów w Polsce, Niemczech, Słowacji, Czechach, Austrii, Grecji, Rumunii, Chorwacji oraz w Stanach Zjednoczonych. W 2017 roku zadebiutował z orkiestrą podczas Polsko-Rosyjskiego Festiwalu Muzycznego w Moskwie. W 2019 roku zadebiutował zagrał w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku. W 2022 roku został zaproszony do zagrania recitalu solowego oraz koncertu z orkiestrą podczas festiwalu „Young Masters” w Samoborze.

7. Agata Elsner-Straszak – aktorka, współautorka spektakli, twórczyni wielu przedsięwzięć z pogranicza sztuk performatywnych oraz wizualnych. Ukończyła „Instensive Acting Program” w Lee Strasberg Theatre & Film Institute w Nowym Jorku. Od 20 lat silnie związana z polską sceną teatru off-owego, m.in. z Teatrem Ósmego Dnia, Teatrem Biuro Podróży, Teatrem Cinema, Strefą Ciszy i wieloma innymi. Współtwórczyni Grupy Circus Ferus. Nagrywa słuchowiska, audiobooki i próbuje swoich sił na ekranie.

8. Jan Krzysztof Galant – prof. UAM, dr hab., wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą polską po II wojnie światowej oraz zagadnieniami kultury lokalnej. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Ostrowa, jako prelegent, organizator imprez, autor publikacji. Od 2008 roku kieruje Ostrowskim Towarzystwem Naukowym, które prowadzi badania oraz popularyzuje wiedzę na temat ostrowskiej kultury i lokalnego dziedzictwa kulturowego.

9. Magdalena Garczarczyk – architektka krajobrazu, nauczycielka. Autorka kilkudziesięciu projektów publicznych terenów zieleni, organizatorka konsultacji i badań społecznych, projektów dotyczących wspólnej przestrzeni, partycypacji, działań lokalnych i proekologicznych. Od kilkunastu lat w ramach działalności Projektu Zieleniak organizuje warsztaty i wydarzenia dla dorosłych oraz dla dzieci. W ramach stypendium realizuje projekt Archiwum Społeczne Drzew.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

10. Wiktoria Habrajska – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie w klasie akordeonu, uczestniczka wielu konkursów, festiwali i spotkań muzycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz koncertów szkolnych, środowiskowych i regionalnych, wielokrotna laureatka najwyższych miejsc podczas konkursów akordeonowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Serbii, Czechach, Wielkiej Brytanii. W ramach programu stypendystka zakupi wyższej klasy akordeon, umożliwiający dalsze kształcenie w zakresie gry na tym instrumencie.

11. Marcin Idźkowski – fotograf z wieloletnim doświadczeniem, laureat licznych polskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych, animator kultury, instruktor edukacji pozaformalnej, Prezes Fundacji Czwarty Wymiar. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Bielska-Białej, Marszałka Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Twórców ZAIKS. W ramach stypendium realizuje przedsięwzięcie Modern Talking dotyczące dziedzictwa architektury modernistycznej w Wielkopolsce.

12. Aleksandra Jakubczak – reżyserka, autorka instalacji, tłumaczka. Ukończyła wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, przekład literacki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserię w Akademii Teatralnej w Warszawie. Pracuje na styku teatru, sztuk performatywnych i wizualnych. W teatrze często korzystała z narzędzi dokumentalnych, obecnie poszerza pole swoich poszukiwań także o medium filmowe, czego wyrazem jest jej stypendialny projekt.

 

13. Ewa Kaczmarek-Domagalska – aktorka, scenarzystka i reżyserka tworząca autorskie spektakle w obszarze teatru alternatywnego i dramatycznego. Projekty, które firmuje, wyróżniają: eksperymentalna forma, zaangażowana społecznie tematyka i nastawienie na kontekst lokalny. Od 2003 r. współtworzy wszystkie projekty Teatru Usta Usta Republika. Od 2013 r. pod pseudonimem Laura Leish realizuje autorskie spektakle, skupione na kobiecej narracji, takie jak „Wera V.” (nagrodzona za rolę i tekst w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej) czy „Ewa i ja” (laureat poznańskiego plebiscytu na Wydarzenie kulturalne sezonu 2020/2021).

14. Mateusz Kiszka – fotograf i animator kultury. Zawodowo związany z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jako instruktor ds. fotografii. W swojej pracy artystycznej zajmuje się szeroko rozumianym dokumentem fotograficznym. Dzięki stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego zrealizuje cykl wielkoformatowych zdjęć pt. „Koniec Świata” ukazujący region południowo-wschodniej Wielkopolski.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

15. Martyna Klupś-Radny – ukończyła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureatka konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swoje dokonania artystyczne została nagrodzona licznymi stypendiami. Artystka występowała z wieloma recitalami solowymi w kraju i za granicą. Dokonała nagrań dwóch płyt CD. Jako solistka występowała z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, w Sibiu oraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”. Współpracowała też z Operą Krakowską i orkiestrą Corda Cracovia. Od 2017 jest wykładowcą AMKP. Wiceprezes Stowarzyszenia ArtMusicArtist.

16. Marta Konek – pszczelarka, dziennikarka, pisarka związana z regionem Krajny. Autorka przewodników i monografii o Łobżenicy i Krajnie oraz książek o pszczołach dla dzieci i dorosłych. Za swoją działalność w dziedzinie kultury nagradzana była przez Burmistrza Łobżenicy (2007 rok) i Starostę Pilskiego (2017 rok). W 2020 roku otrzymała pierwsze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na stworzenie i wydanie książeczki dla dzieci „Kasia w pasiece”.

17. Damian Kruczkowski – socjolog, genealog, społecznik, aktywista, pasjonat historii, wielokulturowości i wielowyznaniowości Konina i okolic. Od lat w ramach różnych organizacji społecznych ratuje i chroni pamięć m.in. o konińskich Żydach i ewangelikach. Wiceprezes Stowarzyszenia FRYDHOF zajmującego się ratowaniem wiejskich cmentarzy ewangelickich, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO w Koninie, Lider Dialogu w ramach Forum Dialogu. Od lipca 2019 pełni funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

18. Piotr Kulka – regionalista, etnochoreograf, pedagog, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF. Znany jest z miłości i zaangażowania w kultywowanie polskiego dziedzictwa narodowego. Autor licznych badań i dokumentacji stroju, zwyczajów i obrzędów z regionu Wielkopolski. Jego prace stanowią cenne źródło wiedzy o wielkopolskim folklorze i są wykorzystywane w działalności ośrodków kultury i oświaty. Jest aktywnym działaczem edukacyjnym, prowadzi warsztaty i szkolenia, przyczynia się do promocji tańca ludowego wśród młodszych pokoleń oraz propagowania kultury regionalnej.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

19. Marek Lapis – fotograf dokumentalny, artysta wizualny, edukator. Absolwent Fotografii na UAP. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestnik warsztatów Agencji Magnum. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykładowca warsztatów fotograficznych dla osób z upośledzeniem intelektualnym, twórca warsztatów dla niesłyszących. Otrzymał Medal Za Zasługi dla Fotografii Polskiej. Laureat prestiżowych konkursów, którego prace prezentowane są w uznanych muzeach i galeriach na świecie. Swoją sztuką buduje mosty pomiędzy wyalienowanymi społecznościami.

20. Agnieszka Misiewicz – animatorka kultury, edukatorka i konsultantka dostępności, nauczycielka języka polskiego jako obcego. Kreuje oraz współtworzy liczne projekty artystyczne z udziałem osób z dysfunkcją słuchu i/lub wzroku. Dba także o to, by kultura była dla nich coraz bardziej dostępna, m.in. tworząc audiodeskrypcje, napisy i tłumaczenia na polski język migowy czy teksty ETR. W projekcie „Legendy – migiem!” zbierze lokalne historie w językach polskim i migowym, zachęcając młodych Wielkopolan do ich poszukiwań także u starszych pokoleń – nim przeminą.

21. Piotr Jan Myszkowski – polski malarz, performer, artysta sztuki nowoczesnej. Uczeń artysty plastyka Ryszarda Fritza. Od 1991 r. mieszkał i tworzył w Londynie. W 2002 r. otworzył w centrum Poznania swoje Atelier – Galerię Wielką i wraz z grupą młodych artystów zainaugurował salon malarzy i poetów, a niedługo później Fundację im. Maksymiliana Myszkowskiego (jego dziadka, fotografika). Na swoim koncie ma blisko 50 wystaw i happeningów w Polsce, Hiszpanii i Anglii. Jego prace były wystawiane m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W 2016 roku zainaugurował Atelier Myszkowski – Galerię Sztuki Nowoczesnej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44.

22. Zbigniew Osajda – doktor sztuki, nauczyciel i społecznik. Dyrygent Orkiestry Dętej Quantum w Rychwale oraz instruktor Mażoretek Charme. Animator i realizator działań w zakresie kultury muzycznej oraz życia społecznego w regionie. Zespół, którym kieruje, uzyskał wiele nagród i utrzymuje się w czołówce orkiestr OSP w kraju. Ostatnie lata pracy poświęcił polskiej muzyce patriotycznej, która jest tematem projektu stypendialnego i dotyczy nagrania płyty z pieśniami patriotycznymi przez orkiestrę dętą wzbogaconą o instrumentarium orkiestry symfonicznej.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

23. Katarzyna Pajzderska – reżyserka, scenarzystka i producentka. Absolwentka łódzkiej Szkoły Filmowej, na Wydziale Produkcji Filmowej. Aktualnie uczestniczka masterclass reżyserii fabularnej Studio Prób w Szkole Wajdy. Laureatka dwóch konkursów warszawskiego Muzeum POLIN na koncepcję i realizację filmów. Jej treatment „Hey Galaxy” znalazł się w finale konkursu scenariuszowego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stypendium przeznaczy na czesne i rozwój krótkometrażowej fabuły w Studio Prób w Szkole Wajdy.

24. Włodzimierz Pankiewicz – zajmuje się rzeźbą w drewnie, grafiką, malowaniem na szkle, pirografią, fotografią przyrodniczą, renowacją zabytków, a w szczególności poezją i rysunkiem. Autor 9 tomików poezji i „Małego atlasu ptaków Polski”, autor ponad 3500 wierszy. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Dwukrotny laureat Stypendium Marszałka Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Jego prace zdobią miejsca w Polsce, Szwajcarii, Norwegii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

 

25. Monika Pich – autorka wielomedialnych działań oraz kreatywnych warsztatów edukacyjnych propagujących twórcze myślenie i zagadnienia kultury. Pomysłodawczyni i organizatorka wydarzeń artystycznych, również kuratorka wystaw. Działa na polu sztuki wizualnej i dźwiękowej; realizuje się w dziedzinach: fotografia, grafika, performance, film, instalacja, design, dźwięk. Producentka muzyczna, realizatorka nagrań audialnych, twórczyni instalacji dźwiękowych, podcastów, słuchowisk radiowych. Publikuje w polskich i zagranicznych rozgłośniach radiowych, wydawnictwach, instytucjach kultury, galeriach. Prowadzi cykliczną audycję „Space Oddity Recollection” dla hiszpańskiego radia. Wykłada na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

26. Paweł Piechnik – ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, studiował również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się zawodowo komiksem, ilustracją, współtworzy filmy animowane, m.in. „Jeszcze dzień życia”, filmy do gier komputerowych, np. „Wiedźmin 3”, „The Division 2”, „For Honor 2”, maluje murale. Zdobył Grand Prix w konkursie na krótką formę komiksową na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. W 2019 r. ukazał się jego debiutancki album „Chleb wolnościowy”, wydany przez Państwowe Muzeum na Majdanku, a w 2020 r. otrzymał nagrodę BohaterON. Jest autorem dwóch tomów komiksu „SYBIR. Moja historia”. Prowadzi prelekcje oraz warsztaty komiksowe dla młodzieży i dorosłych.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

27. Szymon Pikulski – od najmłodszych lat zainteresowany muzyką. W szkole muzycznej najpierw grał na fortepianie, a od 9. roku życia gra na trąbce. Studiuje w Akademii Muzycznej w Malmö w Szwecji, gdzie kształci się u boku wybitnego solisty Håkana Hardenbergera. Laureat pierwszych nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych w Serbii, Łotwie, Szwecji, Szwajcarii, Grecji oraz USA.

28. Milena Pioruńska – skrzypaczka, absolwentka Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza. Zdobyła tytuł „Młody Muzyk Roku 2022” oraz Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej 2021. Reprezentowała Polskę podczas konkursu Eurovision for Young Musicians 2022 we Francji. Dorobek młodej artystki obejmuje ponad 150 koncertów w Polsce i za granicą. Stypendium umożliwi jej realizację cyklu koncertów „Z muzyką przez Wielkopolskę” w Pałacu w Jankowicach oraz udział w zagranicznych kursach muzycznych.

29. Krzysztof Rospondek – muzykant, skrzypek ludowy, harmonista, pieśniarz, budowniczy instrumentów. Stolarz ludowy. Założyciel i kierownik Kapeli i Zespołu z Kociny, animator kultury, współtwórca i organizator działań promujących i integrujących kulturę tradycyjną Wielkopolski, zwłaszcza ziemi kaliskiej. Jako rzemieślnik – twórca ludowy tworzy bębny, basy, skrzynie ludowe, malowane i nie, drobne ludowe meble. Wzory czerpie z zachowanych obiektów, elementów architektury i innych wyrobów sztuki ludowej.

30. Maryna Sakowska – pracuje z malarstwem i instalacją. Ukończyła kierunek multimedia na Akademii Sztuki w Szczecinie (2019) oraz malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2017). Malowanie jest dla niej sposobem badania różnych zjawisk społecznych oraz narracji historycznych, a także własnych stanów emocjonalnych. Jest finalistką konkursu Gepperta (2020), finalistką konkursu Najlepsze Dyplomy ASP 2019, potrójną finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2017, 2018, 2019). Brała udział w 18. i 19. Przeglądzie Sztuki Survival.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

31. Zdzisław Siwik – reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, fotograf. Autor nagradzanych filmów, m.in.: „Miasto młodych buntowników”, „Doktor Piotr”, „Joto Giotto Dimitrow”; finalista Grand Press Photo w 2015 r. W ramach stypendium udokumentuje fotograficznie ponad 40 cmentarzy ewangelickich, znajdujących się na terenie powiatu konińskiego. Zbiór fotografii posłuży w przyszłości do zorganizowania wystawy oraz publikacji albumowej i cyfrowej.

32. Piotr Spottek – magister teologii, absolwent PAT w Krakowie i UKSW w Warszawie. Pedagog, animator, organizator około 3000 wydarzeń kulturalnych. Od 30 lat (z przerwami) tworzy audycję „Pod wielkim dachem nieba”, w której prezentuje tylko polskie piosenki. Obecnie emitują ją trzy rozgłośnie: Radio Muzyczna Cyganeria, Radio KSON i polonijne Radio Islanders (UK). Dwukrotnie otrzymał stypendium ZAiKS-u. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu Nagrodę za całokształt działalności.

33. Daria Stachowicz – absolwentka Wydziału Wokalnego oraz Wydziału Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureatka II wyróżnienia oraz nagrody specjalnej w III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Viva Calisia”, III nagrody VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Rudolfa Petraka w Žilinie, uczestniczka finałowych etapów 35. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Hansa Gabora Belvedere w Kapsztadzie. Występowała m.in. z Budapest Festival Orchestra, NOSPR, Orkiestrą Symfoniczną NFM.

34. Waldemar Stube – fotograf, pedagog, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Laureat konkursów, m.in Grand Press Photo, WKF National Geographic, Monovision Award, Chromatic Award, Monochrome Award, Wielkopolska Press Photo, Moja Wielkopolska. W fotografii najbardziej lubi spotkanie z drugim człowiekiem. Jego projekt stypendialny właśnie tego dotyczy, spotkań z uchodźcami z Ukrainy, którzy opowiadają swoje historie związane z wojną. Dokumentuje historię, która dzieje się na naszych oczach. Jeden z portretów z tego projektu został w tym roku nagrodzony w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic.

35. Karol Szymkowiak – fotograf, animator kultury, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, od 2015 roku kurator Kolekcji Wrzesińskiej. Zawodowo zajmuje się fotografią reklamową i produktową. Współpracuje z portalem Kultura u Podstaw. Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych, m.in. „Eksploracje. Między naukowością a topografią” na 9. Biennale Fotografii w Poznaniu i „A Process – Augsburg”. W ramach stypendium dokończy realizację dokumentalno-artystycznego projektu fotograficznego dotyczącego Jeziora Powidzkiego, którego głównym tematem będzie koegzystencja natury i infrastruktury wojskowej oraz lokalnej społeczności z żołnierzami amerykańskimi i coraz liczniejszymi turystami.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

36. Emanuela Tatarkiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autorka artykułów popularnonaukowych, recenzji i książek. W cyklu „Literackie obrazy w polskiej prozie XIX i XX wieku” wydanym przez PWN ukazały się dotąd „Dwór polski” oraz „Służące i służący”, ilustrowane dziełami malarstwa. Fotografuje; posiada bogate archiwum prac o tematyce dworskiej, utrwalała też kilka planów filmowych. Jest autorką wystaw oraz nagradzanych fotografii. Pracowała jako fotograf, polonistka, nauczyciel akademicki, a także jako bibliotekarka i przewodnik w muzeum literackim.

37. Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska – absolwentka psychologii na UAM oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, doktor pedagogiki. Autorka licznych publikacji naukowych oraz książki i artykułów regionalistycznych. Jej ilustracje były prezentowane kilkakrotnie podczas Salonu Ilustratorów. Jako kurator przygotowała kilka wystaw, między innymi ukazujących funkcjonowanie wspólnot żydowskich na terenie Prus Zachodnich, dofinansowanych w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego i grantów, np. Żydowskiego Instytutu Historycznego.

38. Beata Zięba-Zaborek – mama dwójki dzieci, fotografka i nauczycielka. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i edukację artystyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2019 roku uczy się fotografii analogowej. Naukę rozpoczęła w Ciemnicy – ośrodku myśli i działań fotograficznych pod kierownictwem Bogusława Biegowskiego. Tam też, na wypożyczonym aparacie wielkoformatowym, powstały pierwsze ujęcia, które zapoczątkowały cykl fotograficzny o macierzyństwie, kontynuowany dzięki stypendium.

 

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury za rok 2022 otrzymali:

 

1. Krzesimir Dębski – wybitny polski kompozytor, uznany dyrygent orkiestrowy, wirtuoz skrzypiec jazzowych i pianista. Równie swobodnie porusza się w świecie jazzu, co muzyki klasycznej. Pracował niemal we wszystkich dziedzinach muzycznych, szerszej publiczności znany jest głównie z licznych kompozycji muzyki filmowej. Autor książki „Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia”. W roku 2022 obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Jest profesorem kompozycji i aranżacji w poznańskiej Akademii Muzycznej.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

2. Mariusz Forecki – dokumentalista i autor wielu nagradzanych książek. Fotografuje człowieka uwikłanego w procesy społeczno-polityczne. Współtwórca magazynu fotografii dokumentalnej „5klatek.pl”. Doktorant i absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w czeskiej Opawie. Współzałożyciel Fundacji PIX.HOUSE. Laureat Medalu Młodej Sztuki i Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. Wyróżniony przez Związek Polskich Artystów Fotografików za całokształt twórczości. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Anna Gałczyńska – animatorka kultury i folklorystka, specjalistka ds. dziedzictwa kulturowego w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Z wykształcenia historyczka. Pasjonuje się kulturą tradycyjną ziemi kaliskiej. Pomaga innym pasjonatom odnaleźć drogę do dziedzictwa wielkopolskiej wsi. Organizuje warsztaty, koncerty i konkursy, opiekuje się zespołami i twórcami ludowymi, bada region kaliski. Przyczynia się do powstawania książek, płyt, reportaży poświęconych regionalnej kulturze ludowej.

 

4. Izabella Gustowska – artystka intermedialna, profesorka związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Collegium Da Vinci. Autorka wielu znaczących projektów artystycznych, prezentowanych na całym świecie. Najbardziej znane to: „Life is a Story”, „She – Ona. Media Story”, „Przypadek Josephine H…”, „Przypadek Edwarda H… / Przypadek Izy G…”. Ostatnia jej wystawa „Bezwzględne cechy podobieństwa” prezentowana była w poznańskim Centrum Kultury Zamek na przełomie 2020 i 2021 roku. Jej prace można oglądać w muzeach i galeriach w kraju i za granicą, a także w domach przyjaciół.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

5. Maria Jaszczyk – nauczycielka, założycielka Stowarzyszenia Miłośników Przyrody Winniczek w Nowinach, członkini zespołu Krajniacy z Wielkiego Buczka. Twórczyni Forum Ekologicznego i Kalejdoskopu Przyrody przy Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej oraz projektu „Tolerancja przez duże T”. Finalistka konkursu im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. W 2014 roku dołączyła do grupy Superbelfrzy RP. Zajmuje ją szeroko pojęty regionalizm i dobro dzieci. Edukatorka w zakresie pszczelarstwa i przyrody. Jest dawcą szpiku i pomysłodawczynią imprez wiejskich krzewiących ideę krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

6. Janusz Karwat – autor blisko 300 publikacji historycznych, kierował też kilkunastoma zespołami badawczymi. Aktywnie działa w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego i innych organizacjach, pracuje w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. W latach 2014–2018 wraz z dr. Markiem Rezlerem kierował pracami nad „Encyklopedią Powstania Wielkopolskiego”. Obecnie pracuje nad dwiema nowymi książkami: „Hulewiczowie – artyści i działacze niepodległościowi” oraz „Aspekty kulturalne Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”.

 

7. Jan Kasper – absolwent filologii polskiej, emerytowany nauczyciel I LO w Wągrowcu. Twórca offowego Teatru Prób, uczestnik wielu festiwali w Polsce i Europie, także laureat wielu prestiżowych nagród. Sensacją artystyczną okazały się jego „Okna” – spektakl znany z programu IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta”. Autor 12 książek poetyckich, w tym wydanego w 2022 roku wyboru wierszy pt. „Mogiły obwoźne”. Laureat Medalu Młodej Sztuki, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Złotego Krzyża Zasługi.

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

8. Andrzej Lajborek – aktor teatralny i filmowy, od roku 1975 związany z Teatrem Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Reżyser widowisk muzycznych poświęconych piosenkom rosyjskim, francuskim i amerykańskim. Autor około 200 piosenek i 300 przekładów. Aktor w słuchowiskach radiowych i lektor. Autor licznych scenariuszy estradowych i uznany konferansjer. Od wielu lat 26 grudnia przyjeżdża do Poznania jako Ignacy Jan Paderewski w popularnej rekonstrukcji historycznej. W roku 2022 obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej.

9. Marek Rezler – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Wyróżniony m.in. tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania. Autor kilkudziesięciu książek, głównie związanych w dziejami dziewiętnastowiecznej Wielkopolski i z powstaniem lat 19181–919. Prelegent, wykładowca, autor licznych tekstów popularnych i popularnonaukowych zamieszczanych w prasie regionalnej i lokalnej, „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego”. Współtwórca i uczestnik programów telewizyjnych i radiowych związanych z dziejami Poznania i Wielkopolski.

 

 

fot. Dawid Stube

fot. Dawid Stube

Tegoroczna gala wręczenia nagród i stypendiów zakończyła się „Balem u Rafała”. Piosenki z płyty noszącej taki tytuł oraz kilka innych zaśpiewał dla laureatów i gości zgromadzonych na widowni Teatru Nowego Ralph Kamiński. Żywiołowe reakcje publiczności wskazywały, że było to niezwykle udane zakończenie tego uroczystego wieczoru.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
3
Świetne
Świetne
11
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0