fot. Wydawnictwo Poznańskie, okładka, materiały promocyjne

Amma, Bummi, Grace… i inne

W 2019 roku powieść Bernardine Evaristo „Dziewczyna, kobieta, inna” została uhonorowana nagrodą Bookera – najważniejszą nagrodą literacką po Noblu. Dzisiaj, dzięki Wydawnictwu Poznańskiemu, możemy przeczytać tę powieść po polsku.

Określenia, którymi można opisać tę książkę, by uzyskać możliwość zaszeregowania jej na półce – „literatura kobieca”, „powieść feministyczna”, czy choćby „opowieść o dwunastu kobietach” – nic w istocie nie mówią. Ułatwiają może zorientowanie się w bezliku wchodzących na rynek tytułów. Są jednocześnie pułapką. Ale nawet, jeśli miałyby być w czymkolwiek pomocne, to komu? Marketingowcom? Czytelnikom gatunków? Poza tym, czy literatura kobieca, bądź feministyczna to gatunek?

 

Literatura tworzona przez kobietyW przypadku szufladek gatunkowych, jakkolwiek te kryć mogą różną jakość wypełniających je tytułów, odwołują się one zasadniczo do gustów (o których się nie dyskutuje). Gdy jednak idzie o szufladkę „literatura kobieca” – chociaż i tu istnieje pełne spektrum jakości, od literackich knotów do arcydzieł – mamy do czynienia z bardziej złożoną sytuacją. Ujawnia to określenie rozliczne napięcia w przestrzeni społecznej funkcjonujące i na rozmaite sposoby się przejawiające.

 

Z jednej strony pozwala lekceważąco potraktować to wszystko, co się za nim kryje. Zgodnie z wciąż żywym przekonaniem o mniejszej ważności (jeśli nawet nie braku ważności) kobiecych dokonań. Nie warto przy tym założeniu marnować czasu na niewiele warte wynurzenia.

Z drugiej, łatwo może pojawić się niebezpieczeństwo zamknięcia w ekskluzywnym kręgu własnego, kobiecego doświadczenia. W reakcji na wspomniane wyżej lekceważenie uwznioślanego i czynionego podstawowym punktem odniesienia.

Literatura tworzona przez kobiety nie zasługuje na ugrzęźnięcie w żadnej z tych pułapek. Zbyt wiele jest niedających się pominąć pisarek i poetek, by dało się wyobrazić literaturę jako domenę wyłącznie mężczyzn. Doświadczenie kobiet jest zbyt różnorodne, by mogło być sprowadzone do jednego, uniwersalnego modelu. Nie mówiąc już o tym, że samo kryterium podziału płciowego literatury jest karkołomne i nie do obrony. To oczywiste, a jednak groźba nie niknie.

 

Opowieść o dwunastu kobietach

 

Powieść Bernardine Evaristo unika wszelkich pułapek i nie grzęźnie na mieliznach stereotypów. Choć to w istocie opowieść o dwunastu kobietach, to każda z nich jest różna od pozostałych. Żyją w różnych czasach, różnych środowiskach, mają różne ambicje i różne tym samym problemy, z którymi na różne sposoby sobie radzą. Tym, co je łączy, jest kolor skóry, pochodzenie - w niektórych przypadkach nie dające się zamaskować, w innych ledwo zauważalne, niewidoczne dla nich samych.

Same bohaterki nie w każdym przypadku reagują na taką sytuację tak samo. Przeciwnie, każda inaczej mierzy się z piętnem. Wypierają je, ostentacyjnie się z nim obnoszą i podkreślają, dostosowują się do reguł gry, bądź je naruszają, by narzucić swoje. Reprezentują pełną gamę postaw.

 

Kolor skóry łączący bohaterki Evaristo, naznaczający je jako inne, decyduje o ich indywidualnych losach, nie zamyka jednocześnie powieści w etnicznym getcie. Jest jednym ze znaków stygmatyzacji i wykluczenia. To jedno z oblicz inności z góry uznanej za podejrzaną, złowrogą, potencjalnie niebezpieczną, nieczystą.

Choć to powieść otwarcie traktująca o feminizmie, nie jest w żaden sposób propagandową agitką. Bohaterki zajadle spierają się o niego, odmiennie go rozumiejąc. Rozpięcie akcji na ponad sto lat pokazuje dobitnie różne oblicza feminizmu. Odmienne czasy, na różne sposoby określały postulaty kobiet i rozmaite dawały im możliwości. Łączy te odrębne wersje feminizmu postulat „Na własnych zasadach” – żyć, myśleć, działać.

Wydawnictwo Poznańskie, okładka, materiały promocyjne

Wydawnictwo Poznańskie, okładka, materiały promocyjne

Spotykające się na kartach powieści pięć pokoleń kobiet, dokonujące takich, czy innych wyborów walczy, by nie dać się zamknąć w stereotypowo przydzielonych im rolach. Choć młodsze z nich często posiadają już to, czego nie posiadały ich babki i matki – trzy gwinee i własny pokój – nie znaczy, że nie napotykają na przeszkody wynikające z uprzedzeń.

Evaristo z wyczuciem prowadzi narrację tworząc komentujące się, uzupełniające i skontrastowane wątki matek, córek, babć i prababć. Daje ich portrety żywe, wypełnione realnymi problemami, dylematami. Jednocześnie nie popada w niebezpieczeństwo banalizacji, uproszczeń.

Klamrą spinającą fabułę jest premiera spektaklu wyreżyserowanego na podstawie jej własnego tekstu przez Ammę „Ostatnia Amazonka Dahomeju”. O nieustraszonych wojowniczkach. Bohaterki Evaruisto mogą stanowić ich reinkarnację.

Ta feministyczna – niech będzie, jeśli już potrzebujemy etykiet, ale w zasadzie po prostu: znakomita – powieść nie ma morału. Da się rozmaicie odczytywać i to jest znak jej jakości. Owartość interpretacyjna cechuje kreacje literackie wysokiej próby.

 

Jeżeli jednak ktoś potrzebowałby morału, znajdzie go być może w ostatnich jej słowach: „być razem”.

To apoteoza różnorodności, wezwanie do niepoddawania się i nie ulegania stereotypom i mimo wszelkich dzielących nas różnic, sprawiających nawet często trudność w ich zrozumieniu – wzajemnego uznania.

 

Głosy kobiet

 

„Dziewczyna, kobieta, inna” oddziałuje niezwykle sugestywnie dzięki językowi. Fraza Evaristo, pulsuje rytmem, jest jak skandowany na głos poemat. Wprawdzie sięganie do rożnych rejestrów języka w tym mówionego nie jest w żaden sposób nowatorskie, by to działało potrzebny jest niezwykle wyczulony słuch. I taki posiada Bernardin Evaristo. Finezyjnie dostraja głosy do postaci.

Carole – dostosowana – to poprawna, literacka angielszczyzna (polszczyzna), jedynie w chwilach wzburzenia gorset przyjętej pozy przebija jej rodzimy nigeryjski pidżin. Shirley przechodzi od języka ideałów równości i życzliwości do określeń ostro różnicujących, naznaczających i konfrontujących jednostki.

 

Każda z bohaterek ma swój własny, unikalny głos.

Najciekawszy być może z tego względu jest wątek Megan/Morgana – młodej kobiety czującej się nieswojo w swoim ciele i określającej się jako niebinarna. Tu poszukiwanie gramatycznej formy oddania tego rodzaju tożsamości pokazuje język jako formę ograniczającą i posiadającą nieograniczoną elastyczność jednocześnie. Przy okazji ten fragment lepiej niż niejeden wywód, poprzez świadectwo (i nie jest naprawdę istotne, że fikcyjne) oswaja kwestię tak często demonizowaną i obśmiewaną jednym tchem.

Ten kształt tłumaczenia to zasługa tłumaczki, Agi Zano, z której wyborami translatorskimi, komentowanymi i objaśnianymi w posłowiu wypada się w zupełności zgodzić.

 

Nagroda

 

Nagrody (nie tylko literackie) mogą budzić wątpliwości. To nieuniknione. Ileż zapadło przed laty z dzisiejszego punktu widzenia chybionych werdyktów. Laureatów, o których dzisiaj się nie pamięta. Ileż postaci i tekstów (do dzisiaj ważnych) pominiętych. To efekt nie dających się uniknąć przewartościowań w kanonach literackich będących efektem szerszych przeobrażeń kulturowych i społecznych.

 

Nagrody bywają w efekcie doraźnymi wyrazami uznania, świadectwem nietrwałych mód. Dezaktualizują się nierzadko w dłuższej perspektywie. To ryzyko jest realne i w przypadku powieści Bernardien Evaristo.

Jej powieść dotyka problemów i napięć jak najbardziej realnych i bieżących. Będących przedmiotem ostrych dyskusji także w Polsce. Wkracza swoim prowokującym tonem, anarchicznym potencjałem w sam ich środek. Przypuszczam niestety, że jeśli nawet sięgnie po nią ktoś przeciwny światu, który w niej się objawia, nieprzychylny wyrażanym w niej postulatom, może przeczytać ją powierzchownie, wybierając najbardziej skandaliczne w swoim mniemaniu fragmenty, by w ich perspektywie ocenić całość.

 

Nie wniknie w żywy dramat bohaterek i nie przemyśli go, uznając nagrodę jaką „Dziewczyna, kobieta, inna” została uhonorowana za kolejny przejaw demoralizacji i lewicowego (nie, przepraszam, lewackiego) skrętu opiniotwórczych gremiów.

W zależności od tego, jak świat będzie wyglądał za trzydzieści, czterdzieści lat różny może być los tej powieści. A w istocie zależy to do tego, jakim świat uczynimy, bo on sam się przecież nie staje. Powieść Evaristo może okazać się ekstrawagancją i pomyłką jury. Może też przynależeć do klasyki, być świadectwem kształtowania się nowej rzeczywistości.

Wolałbym, aby ziściła się ta druga ewentualność, tymczasem jednak – wobec nieznajomości tego co nadejdzie – możemy się cieszyć tą powieścią, dyskutować o niej i się spierać. Tym samym, czyniąc ją częścią swojego życiowego doświadczenia, mieć swój udział w tworzeniu świata, jaki się z niej wyłania.