fot. Dominika Maryniak, Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu

Będzie się działo

Modernizacja istniejącej, zdegradowanej obecnie infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury zapewni optymalne warunki dla działalności kulturalnej na terenie gminy Rychtal. GOK w Rychtalu rozpoczął działalność 1 stycznia bieżącego roku.

Wcześniej funkcjonował w latach siedemdziesiątych; został zamknięty z powodu problemów finansowych gminy. Inwestycje w kanalizację sanitarną czy infrastrukturę drogową nie sprzyjały gminnym planom rozwoju kulturalnego.

Żeby tętniło

Przygraniczne miasto – niegdyś tętniące życiem – podupadało z roku na rok. Mimo ogromnego dorobku historycznego i kulturowego obszar ten tracił wciąż na wartości. Ponowne powstanie ośrodka kultury ma na celu przywrócenie świetności z dawnych lat.

Warto podkreślić, iż Gmina Rychtal zaangażowała się w szereg projektów (np. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego czy doradztwo w zakresie rewitalizacji), które skierowane są do mieszkańców terenów zagrożonych marginalizacją, traktując tym samym swój rozwój wieloaspektowo, z wielkim naciskiem na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym na tym obszarze.

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu

Cieknie z dachu

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury na przestrzeni lat był remontowany parokrotnie, służył bowiem jako świetlica środowiskowa, stołówka i świetlica dla dzieci Szkoły Podstawowej w Rychtalu. Przeprowadzone remonty miały jednak charakter doraźny i wynikały ze złego stanu obiektu.

 

Istniejąca infrastruktura nie pozwala na podjęcie działań kulturalnych w szerszej skali.

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu

Przeciekający w kilku miejscach dach powoduje stałą degradację budynku. W środku panuje zaduch ze względu na zawilgocone materiały (kasetony sufitowe).

Pilna sprawa

Dzięki inwestycji obiekt będzie mógł prowadzić działania w ramach edukacji kulturalnej i animacji kultury w środowisku wiejskim. Remont wpłynie pozytywnie na rozwój nowo powstałej instytucji kultury.

Modernizacja dachu na obiekcie przy ulicy Ogrodowej 12 w Rychtalu stanowi pierwszy etap prac dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury. To najpilniejsze zadanie, mające na celu poprawienie stanu technicznego budynku.

Marzą nam się happeningi

Do głównych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy należą niewątpliwie Dni Rychtala i dożynki, które organizowane są cyklicznie raz w roku. Dodatkowo corocznie odbywa się koncert kolęd w kościele parafialnym w Rychtalu.

 

Kulisy kultury

Kulisy kultury

W ostatnich latach zorganizowano również koncert patriotyczny, jarmark bożonarodzeniowy i plener malarski.

Brak odpowiedniej infrastruktury niejednokrotnie wpłynął negatywnie na podejmowane inicjatywy, a czasem je całkowicie uniemożliwiał. Dlatego też, mając na uwadze głosy mieszkańców, przede wszystkim radnych, rad sołeckich, seniorów i grup młodzieży, planowane są działania na szeroką skalę, tak aby przy odpowiedniej infrastrukturze możliwe było rozwinięcie podjętych już przedsięwzięć oraz realizacja nowych. Myślimy o happeningach, teatrach, kreatywnych warsztatach… 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0