Wolin Słowian czy wikingów?

Wystawa pt. „Wolin Słowian czy wikingów?” prezentuje historię jednego z największych „miast” wczesnośredniowiecznej Europy.

Dziś Wolin to niewielka miejscowość położona na wyspie o tej samej nazwie. O jego dawnej wielkości i znaczeniu świadczą nie tylko źródła archeologiczne czy pisane. Poświadczają je także legendy – skandynawska o potężnej twierdzy Jómsborg i mieszkających tam nieustraszonych jómswikingach oraz południowobałtycka – o zatopionym mieście Wineta.

 

Zgromadzone zabytki opowiadają nie tyle o wczesnośredniowiecznym Wolinie, co o jego mieszkańcach.

Byli nimi zarówno Słowianie, jak i obcy przybysze z różnych krajów. Wśród tych ostatnich szczególne znaczenie mieli Skandynawowie. Liczne ślady ich obecności spowodowały, że badacze do dziś dyskutują o rzeczywistej roli przybyszów z północy w tym nadbałtyckim mieście.

 

Ekspozycja oddaje, jak ów Wolin mógł wyglądać przed 1000 lat, jakie były jego losy oraz kim byli jego mieszkańcy, a także jak przez dziesięciolecia badacze różnych narodowości starali się to udowodnić.

 

Oprócz zabytków archeologicznych pochodzących z badań w Wolinie, referowane są także legendy dotyczące tego miejsca.

Wystawa skupia się jednak przede wszystkim na próbie rozwiania wątpliwości i odpowiedzenia na pytanie będące tytułem wystawy: czy Wolin był miastem słowiańskim, czy jednak skandynawskim?

 

Wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie będzie czynna do 27 lipca 2022 r.

 

Organizatorzy wystawy:
Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie

 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
1
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch