Nie mów nikomu v.2

Spektakl inspirowany osobistym doświadczeniem twórców, a także reportażem Anny Goc pt. „Głusza”. Scena Robocza, 16.11.2018

Spektakl inspirowany osobistym doświadczeniem twórców, a także reportażem Anny Goc pt. „Głusza”. Scena

Robocza, 16.11.2018


Realizacja filmu: Rafał Cielek