fot. archiwum Programu "Kultura w drodze"

Genius Loci

Genius loci to wspólny projekt poruszający się w obszarze dźwięku i obrazu, stworzony przez fotografa Macieja Sypniewskiego i muzyka Ksawerego Wójcickiego. Przedsięwzięcie to odnosi się do pojęcie ducha miejsca. Opiera się na doświadczeniu przestrzeni wyróżnionej i niezwykłej, czyli takiej której kod kulturowy nadaje dodatkowe znaczenie.

Poprzez to powiązanie ze światem wartości, staje się ona miejscem znaczącym. Przestrzeń taka może mieć ciężar historyczny, związany z pamięcią miejsca, odwoływać się do ważnych wydarzeń lub do mikro narracji, ale może również umykać racjonalnemu poznaniu. Reakcja na dane miejsce może być wywołana przez coś, czego nie umiemy nazwać, ale co powtórnie nas do niego przyciąga. Duch miejsca, bo właśnie do tego pojęcia odwołuje się projekt, jest korelatem kultury symbolicznej i normatywnej. Działanie zakłada symboliczne poszukiwanie identyfikacji i tożsamości miejsca, a w konsekwencji nawiązanie ,,relacji” i uczłowieczenie przestrzeni, ale również współtworzenie spektaklu i otwarcie się na emocjonalną więź z miejscem.

 

Urban Olga Wczoraj, 14:23 Landsberg Piotr
fot. archiwum Programu "Kultura w drodze"

fot. archiwum Programu „Kultura w drodze”

Efektem pracy jest wizualny cykl muzyczny, odwołujący się do konkretnych przestrzeni o dużym bagażu historycznym, ale również o specyficznej, nieuchwytnej atmosferze. Nastąpiło chwilowe związanie się z miejscem, próba jego zrozumienia i zmierzenie się z mocą oddziaływania wycinka przestrzeni. Wysublimowanie miejsca jako istotnego składnika rzeczywistości człowieka, w którym przeszłość łączy się z przyszłością i zostaje utrwalona w obrazie. Dopiero w połączeniu fotografii z muzyką powstaje nowa ,,kopia” rzeczywistości – emanacja realności minionej, której jednak nie można dotknąć.

Naładowany symbolicznymi znaczeniami projekt odwołuje się i łączy w sobie materialne dziedzictwo kulturowe z niematerialnymi aspektami kultury i sztuki. Wybór miejsca realizacji projektu nie jest przypadkowe. Na dużym obszarze zajmowanym przez kompleks Muzeum Okręgowego w Koninie znajdują się liczne budynki, pochodzące z różnych epok: średniowieczny zamek, klasycystyczny spichlerz, XIX- wieczny dworek szlachecki, teren skansenu etnograficznego. Ponadto cały obszar zdobi ogród założony i prowadzony według założeń ogrodów romantycznych. Wszystko umiejscowione jest w postindustrialnej scenerii jednej z elektrowni, dopełniającej wizerunek miasta, w którym na co dzień historia przenika się ze współczesnością. Dobór miejsca daje niezwykłe możliwości interpretacyjne, tworzenia aranżacji muzycznej adekwatnej dla odmiennych stylów i typów architektonicznych. Z drugiej zaś strony, realizacja projektu tak zlokalizowanego,  zachęca do zapoznawania się z lokalną kulturą i historią, poprzez prezentowanie danych obiektów na filmach i towarzyszących im fotografiach.

 
Projekt „Genius Loci” został zrealizowany w ramach programu „Kultura w drodze”, przygotowanego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Założeniem programu było, żeby artyści i animatorzy kultury realizowali projekty artystyczne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców tych miejscowości regionu, które oddalone są od wielkomiejskich centrów kultury. O innych projektach „Kultury w drodze” przeczytasz: tutaj
 
Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0