fot. M. Kiszka

Nowy dyrektor – nowe wyzwania dla instytucji

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu – obecnie instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – rozpoczęła działalność w 1948 roku. Jej kierownikiem został wtedy Stanisław Pytliński. W 1949 roku zatrudniała pięciu pracowników i dysponowała księgozbiorem liczącym ponad dziesięć tysięcy tomów. W roku kolejnym w bibliotece pracowało już dwanaście osób, w trzech działach: organizacyjno-administracyjnym, gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz instrukcyjno-metodycznym. W 1960 roku funkcję dyrektora objęła Zofia Wieczorek. Wtedy też utworzono magazyn rezerw bibliotecznych w Siedlcu. W 1964 roku dyrektorem został Franciszek Łozowski, którego w roku 1992 roku zastąpiła Zofia Płatkiewicz. Sześć lat później stery przejęła Helena Bednarska. Od roku 2018 obowiązki dyrektora pełni Iwona Smarsz.

 

Mając na względzie dalszy wszechstronny rozwój instytucji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu!

Do zadań nowego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji należeć będą w szczególności:

 

fot. Rafał Cielek

fot. Rafał Cielek

1) Utrzymanie wysokich standardów działalności bibliotecznej.

2) Określenie nowych kierunków działania w zakresie zadań związanych z animacją kultury.

3) Określenie priorytetów w działalności wydawniczej instytucji.

4) Aktywizacja instytucji w zakresie potencjału i szans rynkowych na zwiększenie przychodów własnych jednostki.

5) Określenie i uzupełnienie nowych zasad funkcjonowania instytucji w zmodernizowanej siedzibie przy ul. Prusa 3 w Poznaniu.

6) Realizowanie działań mających na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury.

7) Współpraca z jednostkami upowszechniania kultury w Województwie Wielkopolskim.

 

Kandydaci mogą zgłaszać się do 26 maja 2021. Pełen tekst ogłoszenia dostępny jest tutaj:

Ogłoszenie konkursowe

Podziel się kulturą!
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0