fot. Archiwum redakcji, wiatraki w Osiecznej

Pałace, kościoły, wiatraki

Do 1 marca 2022 roku trwa nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.

Na dofinansowanie prac w tym roku Samorząd Województwa przeznaczył 1 700 000 zł.

Województwo wielkopolskie jest obszarem, na którym występuje imponująca ilość obiektów zabytkowych, zarówno nieruchomych (7 086)*, jak również ruchomych (19 518)* oraz archeologicznych (671).* Warto zwrócić uwagę na bogactwo dziedzictwa materialnego, którego stan zachowania wymaga podejmowania, nierzadko skomplikowanych technologicznie i kosztownych, prac i robót budowlanych a z tym wiąże się zapotrzebowanie na środki finansowe.

 

Województwo dostrzega rosnące w tym zakresie potrzeby, które są również następstwem coraz większej świadomości społecznej w zakresie ochrony zabytków – i wykorzystując instrumenty i środki finansowe, jakimi dysponuje – stara się wspierać prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.

Nie zawsze finansowe środki przeznaczone na ten cel korespondują z oczekiwaniami właścicieli i posiadaczy obiektów, wnioskującymi o dotację. Zapotrzebowanie w tym obszarze wzrasta a dotacje przeznaczone są przede wszystkim na wspieranie działań przy zabytkach, a nie na ich całkowite finansowanie.

Do historii przeszły słowa hrabiego Artura Potockiego, wypowiedziane na Sejmie Rzeczypospolitej Krakowskiej w 1825 r.:

 

„Obawiam się, aby kiedyś następcy nasi nie zawołali na nas, żeśmy wiele uczynili dla wygody i pożytku własnego, a nie zrobiliśmy nic dla przeszłości i dla tego, cośmy po niej odziedziczyli w zabytkach.”

 

Aby uniknąć rozczarowań przyszłych pokoleń, Sejmik Województwa Wielkopolskiego od lat regularnie udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki nim dawną świetność odzyskały pałace, kościoły, wiatraki a także obrazy, rzeźby i ołtarze.

W 2021 r. przeprowadzone zostały liczne prace m.in. przy konserwacji elewacji frontowej Kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej kościoła pw. św. Franciszka w Poznaniu. Województwo przeznaczyło na ten cel 30 000 zł.

Czterdzieści tysięcy złotych umożliwiło w 2021 r. kontynuację prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych w kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie.

Wśród dofinansowanych obiektów pojawiają się też mniej znane zabytki, takie jak piaskowcowa rzeźba Matki Bożej w Pleszewie, na której restaurację i konserwację Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeznaczył dwadzieścia tysięcy złotych.

Dwanaście tysięcy złotych w minionym roku trafiło do Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na zadanie pn. Wykonanie prac konserwatorskich przy kwaterze nagrobnej rodziny Scholz na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie (prace stanowiły kontynuację zadania dofinansowanego w 2018 r. i 2019 r.) Piętnaście tysięcy złotych otrzymał prywatny właściciel na restaurację stolarki budowlanej, okiennej i drzwiowej z elewacji frontowej domu mieszkalnego w konstrukcji ryglowej z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim.

 

Dotacje stają się szansą na powstrzymanie procesów niszczenia obiektów zabytkowych, w przypadku niektórych właścicieli, stanowią jedyną możliwość przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zachęca do składania wniosków o dotacje.

Szczegółowe informacje na temat naboru ofert można uzyskać na:

stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
1
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0