fot. Andrzej Majos

Prosumenci

Spektakl „Prosumenci” miał w założeniu nowatorską formułę konstruowania, od samego scenariusza począwszy. Na początku października zamieściliśmy na portalu „Kultura u podstaw” ankietę, która miała właśnie nam w stworzeniu scenariusza pomóc. Wszyscy, którzy ją wypełniali, a okazało się, że odzew był niemały, sukcesywnie podsuwali kolejne instrukcje-wskazówki czy pointy w budowaniu i moderowaniu poszczególnych etapów historii. O projekcie "Prosumenci" opowiada Karolina Pawełska.

projekt „Prosumenici”, fot. Andrzej Majos

Kiedy ten etap i udział ankietowiczów stał się dla nas już czytelny i wyłaniała się z niego forma w jakiej znajdzie się w całości naszej historii, w literacką formę historię głównego bohatera ujęła i zebrała Małgorzata Kempa.

Kontaktując się z dyrektorem naszego partnerskiego ośrodka GOK w Zaniemyślu, Panem Bartoszem Godziewskim, dowiedzieliśmy się, że działa tam młodzieżowe kółko teatralne i że istniej możliwość połączenia sił i wymiany doświadczeń, która doprowadzić może do wystawienia w GOKu wspólnego spektaklu.

 

Wszystko się jednak zmieniło w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, która spowodowała zamknięcie instytucji kultury, w tym naszego partnera GOK w Zaniemyślu.

W związku z takim stanem faktycznym zmuszeni zostaliśmy do zmodyfikowania naszego projektu, gdyż niemożliwe okazało się przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą, które doprowadzić nas miały do wspólnej premiery i spotkania na żywo. Finalnie projekt musieliśmy wykonać całkowicie w wersji online co oznaczało zupełnie inne wykorzystanie środków wyrazu i użycie techniki multimedialnej, jednak dzięki przychylności dyrekcji i pracowników mogliśmy podjąć się tego.

 

projekt „Prosumenici”, fot. Andrzej Majos

Udostępniono nam salę teatralną, którą mogliśmy zaaranżować na własne potrzeby i całe niezbędne zaplecze Gminnego Ośrodka Kultury całkowicie podporządkowano realizacji „Prosumentów” zachowując przy tym wymogi sanitarne, niezbędne środki ostrożności i limity osób w sali gdzie graliśmy i nagrywaliśmy nasz spektakl.

 

Nieoceniona okazała się również pomoc techniczna ze strony pracowników GOK w Zaniemyślu pod pieczą Pana Piotra Szukały. Specjalnie na potrzeby premierowego nagrania swoją osobną premierę miało super nagłośnienie użyte właśnie na te okoliczność.

Całością nagrania premierowego spektaklu, zmontowaniem go, dołączeniem efektów oraz postprodukcją zajął się Przemysław Wawrzyniak. To właśnie dzięki pracy oka kamery mogliście wnikać, z jednej strony, w odległe lata 90-te,z drugiej w nieokrzesane i prowokacyjne myśli kołaczące w głowach niejednego z nas.

 

projekt „Prosumenici”, fot. Andrzej Majos

Rola narratora zarówno w spektaklu jak i w słuchowisku przypadła Karolinie Pawełskiej.

Równolegle z powstawaniem poszczególnych sekwencji wydarzenia łączącego różne formy ekspresji i wyrazu powstawała muzyka, którą później „wplataliśmy” w poszczególne części naszego spektaklu.

Nad całym procesem kompozycyjnym czuwał Maciej Fortuna, który również na żywo grał w spektaklu, podobnie jak nasz gitarzysta Dawid Kostka. 

 

O całą stronę dźwiękową podczas realizacji premierowej zadbał Eryk Kozłowski.

Mamy nadzieję, że mimo iż współpraca partnerska z GOK w Zaniemyślu przebiegła bardzo owocnie to wierzymy, że uda nam się jeszcze, w bardziej tradycyjnej i bezpośredniej formie, w sali teatralnej osobiście spotkać z widzami.

 

Na scenie 3 grudnia 2020 roku podczas premierowego nagrania spektaklu wystąpili: Magdalena Mellin, Karolina Pawełska, Monika Wińczyk, Maciej Fortuna, Dawid Kostka.

 

Spektakl pt. „Prosumenci” został zrealizowany w ramach programu „Kultura w drodze” przygotowanego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Założeniem programu było, żeby artyści i animatorzy kultury realizowali projekty artystyczne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców tych miejscowości regionu, które oddalone są od wielkomiejskich centrów kultury.

O innych projektach „Kultury w drodze” przeczytasz:  tutaj

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0