fot. A. Nowicki

„Przyszłość u podstaw” – zapraszamy do Pawilonu!

Dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, rok 2022 upłynie pod znakiem niezwykłej wystawy, która prezentowana będzie w miejscach wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.

Zanim wystawa wyruszy w tę podróż, będzie można obejrzeć ją w Pawilonie, przy ulicy Ewangelickiej 1 w Poznaniu – w dniach 22-23 grudnia 2021.

Organiczność długiego trwania

Ruch prac organicznych odegrał znaczącą rolę w procesie konstytuującej się tożsamości kulturowej mieszkańców Wielkopolski. Impuls nadany przez organiczników i organiczniczki wykroczył poza zastaną przez nich rzeczywistość pruskiego zaboru w XIX wieku.

 

Mozolne, długofalowe działania, podjęte na rzecz emancypacji kobiet, klasy ludowej, a tym samym ogromnej liczby osób wykluczonych, odbiły się echem nie tylko w kolejnym wieku, lecz ich wydźwięk trwa nadal.

Za sprawą aktywistów, takich jak Karol Marcinkowski, czy aktywistek pokroju Emilii Sczanieckiej dzisiaj możemy razem snuć wizje wspólnej przyszłości, materializujące się w postaci nowoczesnej wspólnoty społeczeństwa obywatelskiego.

Różnić się, działać razem

Wielkie społeczne projekty, dotyczące praw tych, których głos w debacie publicznej do tej pory się nie liczył, działania mające na celu poprawę warunków pracy, czy też próby stworzenia oddolnych form edukacji. Tego rodzaju dalekosiężne wizje uruchamiały spiralę sprzężonych inicjatyw, podejmowanych przez osoby, których poglądy bardzo często były skrajnie odmienne.

Pomimo dzielących ich różnic, organicznicy i organiczniczki, zdołali wytworzyć przestrzeń tego, co wspólne i jednoczące ponad podziałami. Ich działania stanowią namacalny przykład tego w jaki sposób łączyć zwaśnione strony w imię wyższej idei.

 

fot. A. Nowicki

fot. A. Nowicki

 

W dobie wielkich przemian, przybierających postać kolejnych sytuacji kryzysowych, idea ruchu prac organicznych ponownie nabiera blasku. Planetarna perspektywa katastrofy klimatycznej znajduje swój wyraz w ruchach migracyjnych, spowodowanych między innymi intensyfikującą się walką o zasoby.

Postulowane przez dziesięciolecia wyobrażenie nieustającego rozwoju i powiązanego z nim modelu życia, opierającego się na hiperkonsumpcji, dzisiaj budzi wiele wątpliwości.

Społeczne uświadomienie stanu kryzysu jest momentem ważnym; proces ten nie powinien jednak przeistaczać się w poczucie bezradności, a raczej stać się potrzebę wyznaczania śmiałych, nowych projektów przyszłości.

Organiczniczki i organicznicy sugerują nam, że tego rodzaju przedsięwzięcia wymagają głębokiego namysłu, który to przeistoczy się właśnie w systematyczne działania. Dzięki tego rodzaju wytężonej pracy nawet najbardziej dalekosiężne plany mają ogromny potencjał do tego, by stać się nową rzeczywistością.

Organiczność z lotu ptaka

Na wystawie przygotowanej przez Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze zaprezentowane zostaną wątki związane miejscami pracy organicznej w Wielkopolsce, a także historie organiczniczek i organiczników, opowiadane przez wcielających się w ich role aktorów Teatru Fredry w Gnieźnie.

 

fot. A. Nowicki

fot. A. Nowicki

W ramach wystawy wykorzystana została technologia rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality – AR). Zaprezentowana zostanie także dużych rozmiarów dmuchana replika budynku obecnego Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, którą można zwiedzać z zewnątrz oraz wejść do środka.

Dzięki goglom VR zwiedzający wystawę będą mogli odbyć wirtualny przelot nad Pałacem w Winnej Górze.

Nowa instytucja – nowe wyzwania

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jest nową, samodzielną instytucją kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego powstałą 1 stycznia 2021 roku w miejscu Oddziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Miejsce wykracza poza dotychczasową rolę muzeum i zmierza w kierunku stworzenia wielowątkowego i wielowymiarowego centrum interpretacji historii, szczególnie związanej z okresem polskich dążeń niepodległościowych.

Zespół Pałacu w Winnej Górze organizując różnego typu działania interaktywne, korzystając z najnowszych technologii multimedialnych, a także współpracując ze specjalist(k)ami reprezentującymi różne dziedziny i dyscypliny, zastanawia się, między innymi, nad tym jak pojęcia takie jak “patriotyzm”, “wolność”, “odpowiedzialność za dobro wspólne” mogą być rozumiane współcześnie i inspirować do rozwiązywania aktualnych problemów. 

 

fot. A. Nowicki

fot. A. Nowicki

Docelowo Pałac Dąbrowski wypełni nowoczesna ekspozycja ukazująca trzy związane z Winną Górą i całą Wielkopolską wątki polskiej historii dążeń niepodległościowych – począwszy od postaci generała Dąbrowskiego, poprzez pozytywistyczny nurt budowania siły ekonomicznej polskiej społeczności w Wielkopolsce, a więc pracę organiczną, aż po Powstanie Wielkopolskie 1918 roku.

W ramach ekspozycji znajdzie się także miejsce na pokazanie historii obecnego pałacu w Winnej Górze, wzniesionego w roku 1910 przez Henryka Mańkowskiego – prawnuka generała Dąbrowskiego. Otwarcie pałacu w nowej odsłonie planowane jest na koniec 2024 roku. Najpierw jednak oddany zostanie do użytku zmodernizowany obiekt stajni i wozowni, w którym, obok siedziby administracyjnej instytucji, znajdzie się także sala wielofunkcyjna oraz restauracja. 

Obecnie Zespół Pałacu organizuje wydarzenia artystyczne, edukacyjne i kulturalne skierowane do różnych grup odbiorców, nawiązujące do głównych wątków działalności nowej instytucji.

W 2021 roku należały do nich między innymi: Wieczór Polski – spektakl multimedialny „Konstytucja 1791” w wykonaniu Macieja Fortuny wraz z zespołem, poświęcony pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawie zasadniczej; warsztaty pilotażowe dla uczniów wielkopolskich szkół podstawowych i średnich przygotowujące do planowanego w 2022 roku pierwszego ogólnopolskiego zlotu szkół im. gen. J. H. Dąbrowskiego; kolejna z cyklu konferencji upamiętniających dorobek zasłużonych dla społeczeństwa Wielkopolan, pt.  “Józef Wybicki – poeta, prawnik, gospodarz ziemski”, zorganizowana we współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Fundacją Zakłady Kórnickie. 

Pałac Dąbrowski jest także otwarty na działalność lokalną – spotykają się w nim, między innymi, przedstawiciele Kontuszowego Bractwa Kurkowego Ziemi Średzkiej oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Winnej Górze. Swoistym podsumowaniem rocznej działalności instytucji jest premiera wystawy mobilnej “Przyszłość u podstaw” poświęconej historii postaci i miejsc związanych z ruchem pracy organicznej. 

Szlak Pracy Organicznej

Kolejnym zadaniem nowej instytucji kultury Pałac Dąbrowski jest stworzenie Szlaku Pracy Organicznej. Praca organiczna jako istotna część dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, do tej pory nie posiadała miejsca, które w sposób całościowy zajmowałoby się tą tematyką.

Rolą Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jest zatem zbudowanie i koordynowanie aktywności na Szlaku, a także propagowanie wiedzy o prekursorach, kontynuatorach oraz wartościach pracy organicznej.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest premiera wystawy mobilnej “Przyszłość u podstaw”, która promuje ideę nowoczesnego patriotyzmu i została zaprojektowana z myślą o jej przyszłorocznych prezentacjach w miejscach rodzącego się Szlaku Pracy Organicznej.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
6
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0