fot. Karolina Król

Spotkanie Pokoleń – Studencki Poznań 1945-1989

Studenci - bawcie się, uczcie, cieszcie się życiem, a więc w skrócie: róbcie swoje!

Piątek 19 listopada był dla wielu osób dniem szczególnym. Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zorganizowano „Spotkanie Pokoleń – Studencki Poznań 1945-1989”.

W tym wydarzeniu brali udział zarówno seniorzy, mający studencką młodość już za sobą, jak i osoby będące aktualnie studentami. Dzięki temu możliwa była wymiana międzypokoleniowych doświadczeń.

 

Inspiratorem spotkania był Zbigniew Theus, korzystający z nadarzającej się okazji, a więc skumulowania rocznicowych dat: 50-lecia Marca’68 oraz 100-lecia uniwersytetu.

Pomysł zrodził się kilka lat temu, w jeszcze przedpandemicznej rzeczywistości. Spotkanie ze względu na aktualne epidemiologiczne obostrzenia przybrało formę hybrydową – wszystkie punkty programu były transmitowane w czasie rzeczywistym na Facebooku.

Uniwersytet to ludzie

Przewodnią myśl spotkania trafnie uchwyciła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w przemówieniu je otwierającym:

 

,,Uniwersytet to przede wszystkim ludzie” – mówiła.

 

Polemizując z hasłem grantu „Seniorzy Seniorom” (w ramach projektu ,,Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundacji Fundusz Współpracy ze środków UE) dodała, że w rzeczywistości na kontakcie ze starszymi pokoleniami zyskują także młodzi ludzie. To im seniorzy opowiadają o własnych studenckich doświadczeniach.

 

Dziekan WNPiD prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach zwracał uwagę na dwa wymiary spotkania. Z jednej strony było ono świetną okazją do powspominania dawnych czasów i zobaczenia się z osobami sprzed lat, z drugiej zaś dawało możliwość dowiedzenia się o tym, jak studiowanie na uniwersytecie wygląda dzisiaj.

 

Nie zabrakło i chwili zadumy oraz wspomnienia tych, którzy już odeszli.

Zbigniew Theus zapowiedział, że najprawdopodobniej już w styczniu odbędzie się spotkanie promocyjne książki będącej wywiadem-rzeką z Lechem Raczakiem. Wielokrotnie wspominano o dawnych przyjaciołach, żałując, że wspólna rozmowa nie jest już możliwa.

Dialog międzypokoleniowy

Okazję do międzypokoleniowego dialogu stworzyła też przeprowadzana ankieta dotycząca organizacji studenckiej ZSP i SZSP z perspektywy historycznej. Jej wyniki referowali studenci z Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy, cytując co ciekawsze odpowiedzi i prezentując wyciągnięte wnioski.

 

Okazuje się, że dawni działacze ZSP oraz SZSP to wybitni absolwenci uniwersytetu, którzy zdobytą w samorządowych organizacjach wiedzę sprawnie wykorzystywali w swoim życiu zawodowym.

Młodym ludziom, będącym studentami, przekazali oni kilka rad:

 

„Bawcie się, uczcie, cieszcie się życiem, a więc w skrócie: róbcie swoje!”

 

Nie zabrakło także wspomnień dotyczących działalności kulturalnej i artystycznej.

Debata

Kolejnym punktem programu była debata byłych szefów ZSP oraz SZSP, w której wzięli udział Zbigniew Jaśkiewicz, Eugeniusz Mielcarek (łączący się z Warszawy w trybie online), Jacek Ziętarski, Mirosław Słowiński, Cezary Droszcz oraz Jerzy Adamczak.

 

Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska otwierająca Spotkanie Pokoleń,  fot. K. Król

Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska otwierająca Spotkanie Pokoleń, fot. K. Król

Uczestnicy spotkania odbyli podróż przez historię – od lat 60. aż po końcówkę lat 80.

Debatowano na temat przemian w organizacjach studenckich. Wiele uwagi poświęcono działalności kulturalnej, studenckim wycieczkom, wspólnemu śpiewaniu piosenek oraz integrowaniu się.

W sprawnym podsumowaniu debaty prowadzący podkreślił ogromny wpływ ZSP i SZSP na ówczesnych młodych ludzi – były to organizacje, które nawet w trudnych politycznie czasach działały w sposób demokratyczny, dzięki czemu dały studentom możliwość wykształcenia kompetencji przydatnych w formowaniu się po 1989 roku nowego polskiego systemu politycznego.

 

„Dla ludzi przyjeżdżających do Poznania na studia, włączenie się w studenckie organizacje było bardzo przydatne w poznawaniu miasta – mówił dr Andrzej Byrt, jeden z uczestników spotkania oraz prowadzący panel dyskusyjny dotyczący działalności zagranicznej − to sprawiało, że zaprzyjaźniali się z poznaniakami i poznawali tutejszą okolicę. Do ZSP i SZSP ciągnęło ludzi, którzy mają potrzebę zaprezentowania swoich pomysłów i działania. Choć organizowanie rajdów, wycieczek terenowych czy wydarzeń kulturalnych może wydawać się nieco mało ambitne, koniecznie trzeba pamiętać o tym, że tamte organizacje były naturalnymi kuźniami ludzkiego charakteru, miejscem kształcenia tzw. miękkich umiejętności, o których znaczeniu dzisiaj tak wiele się mówi, a także miejscem pozwalającym na swobodną wymianę myśli. Studia to właściwie ostatni czas, gdy ludzki charakter jest jeszcze plastyczny i można go formować. Te organizacje wykształciły przyszłe kadry politycznej transformacji Polski. Ci ludzie wkroczyli do pracy ze sporym doświadczeniem organizacyjnym i mogli realizować ideały solidarnościowe.”

Kuluary, panele i występ

Po debacie przyszedł czas na lunch i przerwę kawową. Budynek, w którym mieści się WNPiD ożył gwarem kuluarowych dyskusji. Stały się one preludium do następnych punktów programu –  pięciu osobnych paneli tematycznych dotyczących: samorządności studenckiej, kultury, turystyki, działalności zagranicznej oraz mediów. W każdym z paneli można było uczestniczyć również w formie zdalnej, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Ostatnim punktem programu był wieczorny występ świetnie znanym wszystkim uczestnikom spotkania artystów – Jacka Fedorowicza, Zenona Laskowika, Grzegorza Tomczaka.

Czy wydarzenie mające połączyć pokolenia okazało się skutecznym przedsięwzięciem? Sami uczestnicy nie są tego tacy pewni, choć spotkanie oceniają bardzo pozytywnie:

 

„To wielkie wzruszenie spotkać się z tyloma osobami ze środowiska akademickiego. Czy jednak powiedzieliśmy obecnym studentom coś wartościowego? Cóż, to się dopiero okaże.” – mówił Zbigniew Jaśkiewicz.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0