fot. z archiwum projektu

,,Wokalny pociąg ukrytych talentów” – cykl warsztatów wokalnych

Gmina i Miasto Stawiszyn jest przyjaznym miejscem do życia, otoczonym malowniczą przyrodą, przepełnionym bogatą historią, oferującym doskonałe warunki do odpoczynku i do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

Dużą atrakcją na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn jest zabytkowa kolej wąskotorowa, która powstała w czasie I wojny światowej. Kolejka oferuje turystom przejazdy na trasie Zbiersk – Petryki i z powrotem, my wykorzystaliśmy ją w naszym projekcie.

Głównym ośrodkiem działań kulturalnych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku, który stara się odpowiadać na potrzeby kulturalne mieszkańców, organizując imprezy okolicznościowe, koncerty oraz duży wachlarz zajęć dla różnych grup wiekowych.

fot. z archiwum projektu

 

Niestety częstą barierą uczestnictwa w zajęciach jest kwestia regularnych dojazdów do domu kultury.

Dlatego realizacja działań w ramach projektu ,,Kultura w drodze”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego w Poznaniu, znakomicie wpisała się w nasze realia. Celem projektu było zagospodarowanie czasoprzestrzeni mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, mających trudności z dotarciem do instytucji kultury, poprzez zorganizowanie cyklu międzypokoleniowych warsztatów wokalnych,  których zwieńczeniem będzie wspólny występ artystyczny.

Realizacja programu była również odpowiedzią na rozpoznanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku potrzeb kulturalnych mieszkańców, których chęć nauki śpiewu jest najbardziej oczekiwaną formą obcowania z kulturą, ściśle związaną z tradycją tego regionu.

 

 

Na naszym terenie największym potencjałem są ludzie i ich talenty, których często nie mają szans ujawnić i rozwinąć.

 

Miejscem realizacji warsztatów były świetlice wiejskie na terenie gminy Stawiszyn. Realizacja projektu ,,Wokalny pociąg ukrytych talentów’’ trwała od lipca do listopada 2021 r. i odbywała się w dwóch etapach. Rozpoczęliśmy od przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci plakatów i ulotek, które zostały rozdane sołtysom w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie, po to aby dotarły do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Pierwszy etap polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów wokalnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością, które odbywały się pod okiem mistrza – Sylwii Dziardziel.

 

fot. z archiwum projektu

To osoba z ogromnym doświadczeniem i niezwykłym talentem wokalnym, wyróżniająca się barwą głosu, charyzmą i pozytywną energią.

Sylwia Dziardziel jest także pedagogiem, trenerem wokalnym, aktorem scen muzycznych, instruktorem do spraw muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, blues-rokową wokalistką zespołu 1One i TMS. Laureatką wielu festiwali. Misją prowadzącej warsztaty jest budowanie przyjaznego środowiska artystycznego i wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w realizacji swoich pasji wokalnych.

Zgodnie z założeniami programu zostało zrealizowanych łącznie 60 godzin aktywnych warsztatów wokalnych. Warsztaty grupowe były idealnym połączeniem ćwiczeń indywidualnych, w mniejszych podgrupach, a następnie pracą z wszystkimi uczestnikami.

 

Przeprowadzone warsztaty wokalne były z pewnością okazją do zdobycia przez osoby w nich uczestniczące wiedzy z zakresu praktycznej emisji głosu.

Zajęcia obejmowały pracę nad tekstem – dykcją, właściwą artykulacją, ćwiczenia relaksujące, oddechowe i emisyjne. Improwizacja, ćwiczenia ruchowe, rytmiczne w połączeniu ze słuchaniem utworu muzycznego ukierunkowane były na poszerzenie wyobraźni muzycznej. Dzięki doświadczeniu i ogromnym zaangażowaniu Sylwii Dziardziel oprócz intensywnej nauki była również świetna zabawa.

 

Zajęcia miały bowiem na celu rozwijanie przede wszystkim pasji do muzykowania, poprawnego śpiewania i miłego spędzania czasu wolnego.

fot. z archiwum projektu

Zakończeniem przygody z warsztatami wokalnymi było zorganizowanie występu artystycznego. Miejsce koncertu było nieoczywiste, gdyż nasi artyści podróżowali kolejką wąskotorową, prezentując swoje umiejętności śpiewacze na stacji w Zbiersku i w Petrykach. Występ dla uczestników był niesamowitym przeżyciem.

 

To był prawdziwy wokalny pociąg ukrytych talentów. Muzyka i śpiew zapanowały na stacjach kolejowych i stały się atrakcją dla mieszkańców.

Realizacja zadania odbyła się w ścisłej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbiersku, który współpracował w zakresie udostępnienia nagłośnienia, niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów w wiejskich świetlicach oraz podczas występu oraz działań promocyjno-informacyjnych.

 

Program ,,Kultura w drodze” przygotowany przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z którego mogliśmy skorzystać dał nam ogromne możliwości dotarcia, uaktywnienia i uwrażliwienia naszej społeczności lokalnej bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Dziękujemy za wsparcie finansowe naszego projektu, dzięki któremu wydarzenia kulturalne mogły dotrzeć do mieszkańców naszego terenu i sprawić im wiele radości, a organizatorom projektu dużo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. O innych projektach „Kultury w drodze” przeczytasz: tutaj

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0