fot. Andrzej Grabowski, Taczaka 8, nowa siedziba PTT

Wreszcie „w domu”

Prace adaptacyjne w nowej, już własnej, siedzibie Polskiego Teatru Tańca są na ukończeniu. To jedyny teatr tańca w Polsce o tak długiej i bogatej tradycji i tak ceniony poza granicami kraju.

Zrodził się z potrzeby innowacyjnego potraktowania tańca jako sztuki i do dziś pozostaje w awangardzie światowych zespołów, zbierając nagrody na międzynarodowych przeglądach i festiwalach. Jego historię kształtowały trzy różne osobowości twórcze, prezentujące różne koncepcje teatru autorskiego: Conrad Drzewiecki, Ewa Wycichowska i obecna dyrektor teatru Iwona Pasińska.

Epitafium było pierwsze

Polski Teatr Tańca – Balet Poznański został założony w 1973 roku przez Conrada Drzewieckiego, tancerza, choreografa i kierownika zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Poznaniu, przy wsparciu zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej Katarzyny Próchnickiej-Pajowej i wiceprezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego.

 

Odmienny program oraz prekursorski język choreograficzny Drzewieckiego, ukształtowany przez doświadczenia zdobyte w Paryżu, wymagały przekroczenia dotychczasowych granic konwencji baletowej.

nowa siedziba PTT, fot. Andrzej Grabowski

To dlatego choreograf stworzył autorski zespół, który jako jeden z niewielu polskich teatrów występował za granicą. Pierwszą premierą w 1974 roku było „Epitafium dla Don Juana”, a sławę przyniósł Drzewieckiemu spektakl „Krzesany”. Trzon zespołu stanowili wówczas wybitni soliści, m.in. Roma Juszkat, Mira Wojtkowiak, Anna Staszak, Przemysław Śliwa i Emil Wesołowski.

Wielkie podróże…

 

Kolejny etap rozwoju teatru, lata 1988–2016, to czas po objęciu dyrekcji przez prof. Ewę Wycichowską, wieloletnią primabalerinę Teatru Wielkiego w Łodzi, choreograf i pedagog, która wprowadziła do pracy zespołu nowe idee, oparte na koncepcji syntezy sztuk.

 

nowa siedziba PTT, fot. Andrzej Grabowski

Z licznych spektakli w jej choreografii warto wspomnieć chociażby „Faust Goes Rock”, „Święto wiosny”, „Transss…”, „Skrzypek opętany”, „Już się zmierzcha” czy „Tango z Lady M.”.

Za dyrekcji Ewy Wycichowskiej zespół PTT podróżował ze swoim repertuarem nie tylko po Europie, ale odwiedził też Indie, Brazylię, Japonię, Ekwador, Meksyk i Tunezję. W tym okresie wykształciło się też kolejne pokolenie tancerzy i choreografów, którzy rozwinęli swój własny język w sztuce tańca, m.in. Iwona Pasińska, Paulina Wycichowska, Andrzej Adamczak czy Daniel Stryjecki.

… i nagrody

 

nowa siedziba PTT, fot. Andrzej Grabowski

Od września 2016 roku otworzył się nowy rozdział w historii teatru, kiedy to funkcję dyrektora PTT zaczęła pełnić doktor teatrologii Iwona Pasińska, wieloletnia pierwsza solistka tego teatru, a także choreograf i pedagog. Stylistyczny idiom otwarty na różne nurty tańca współczesnego oraz oparcie programu spektakli na polskiej tradycji i kulturze bardzo szybko doceniono na świecie, co widać po liczbie zdobywanych nagród (m.in. dla filmów „Brzemię”, „Inicjacja” i „Toporzeł”) oraz zaproszeniach na festiwale międzynarodowe.

 

Mimo tak znaczących osiągnięć Polski Teatr Tańca przez wiele lat nie posiadał swojej siedziby, od początku swojego istnienia współdzieląc salę prób z Ogólnokształcącą Szkoła Baletową im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu.

Dalszy rozwój instytucji w podnajmowanej infrastrukturze byłby niemożliwy. Brak własnej sali prób, sceny, miejsca spotkań z widzem, pomieszczeń biurowych, magazynu nie pozwalał na właściwą organizację pracy. Utrudniona była też prezentacja premier i spektakli PTT, dla których każdorazowo trzeba było zabiegać o miejsce wystawienia. Niemożliwy był regularny kontakt z widzem w Poznaniu, również poprzez działania performatywne, warsztatowe czy promujące sztukę tańca.

Na Taczaka pięknieje

 

nowa siedziba PTT, fot. Andrzej Grabowski

Starania o własny budynek zakończyły się powodzeniem dzięki współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, który realizuje inwestycję przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Na nową siedzibę PTT przeznaczono zabytkową kamienicę przy ulicy Taczaka 8 w Poznaniu, która jest w trakcie renowacji i adaptacji dla potrzeb teatru. Odrestaurowanie dziewiętnastowiecznego budynku odsłoniło jego walory architektoniczne: zabytkową elewację od strony ulicy Taczaka oraz nowoczesną, przeszkloną ścianę południową. Zachowana została także część elewacji od strony podwórza, teraz będąca łącznikiem pomiędzy budynkiem dawnym a nowym. W nowej części kompleksu architektonicznego zaprojektowano salę studyjno-widowiskową mogącą pomieścić ok. 150 widzów. Stała siedziba Polskiego Teatru Tańca pozwoli na częstsze spotkania z widzem w Poznaniu, dzięki możliwości planowania programu w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Dyrektor Iwona Pasińska zapowiada regularne przedstawienia PTT oraz występy gościnne zespołów zapraszanych z zewnątrz. Oprócz tego będzie wreszcie miejsce na organizowanie warsztatów, laboratoriów i lekcji dla tancerzy zawodowych, ale też amatorów – miłośników tańca, w tym dla seniorów i dzieci.

nowa siedziba PTT, fot. Andrzej Grabowski

Do ich prowadzenia zapraszani będą pedagodzy także spoza Poznania. Własna siedziba ułatwi również logistykę i komunikację między działami, co pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze i energię na działania twórcze i budowanie kontaktu z widzem. Stałe miejsce zwiększy rozpoznawalność teatru jako ważnej instytucji kultury na mapie Wielkopolski i kraju.

Kurka wodna

Teatr miał zainaugurować swoją działalność w nowej siedzibie 5 grudnia premierą spektaklu na motywach Witkacego „Kurka wodna albo czysta forma”. Z powodu pandemii przedstawienie – jako zamknięte – odbędzie się w innym terminie, a uroczyste otwarcie siedziby z udziałem publiczności przesunięto na 29 kwietnia 2021 roku – Międzynarodowy Dzień Tańca. 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0