fot. W. Rączkowski, Ostrów Lednicki

Zapraszamy do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest największą instytucją kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jest bardzo ważnym miejscem na mapie turystycznej Polski i Europy, przyczyniającym się do wzrostu atrakcyjności naszego regionu.

Muzeum posiada w swoich kolekcjach blisko 50 tys. obiektów (etnograficznych, archeologicznych, artystycznych, historycznych), które eksponowane są na wystawach Ostrowa Lednickiego, w Gieczu, Grzybowie i Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

W swojej strukturze ma cztery oddziały stanowiące samodzielne programowo jednostki muzealne.

 

    • Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim
    • Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach
    • Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu
    • Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

 

Muzeum sprawuje także pieczę nad reliktami nadwarciańskiego grodu na Ostrowie Radzimskim oraz punktami etnograficznymi ulokowanymi w Rogierówku i wokół jeziora Lednica.

Co można zobaczyć

 

Palatium na Ostrowie Lednickim, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Palatium na Ostrowie Lednickim, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim

Główną atrakcją przyciągającą turystów do tego miejsca są pozostałości piastowskiego grodu z początku średniowiecza, w tym ruiny rezydencji pierwszych Piastów wzniesionych przez Mieszka I. Budowla składała się z pałacu, świątyni i baptysterium, gdzie w ubiegłym wieku natrafiono na misy basenów chrzcielnych. 

 

Pod wodą jeziora Lednica znajdują się widoczne do dziś pozostałości dwóch drewnianych mostów z X w., które łączyły wyspę z traktami wiodącymi do Poznania i Gniezna. Sporą i stałą atrakcją dla zwiedzających jest przeprawa promowa na wyspę.

Obecnie, w ramach Projektu Lednica prowadzone są badania powierzchniowe z wykorzystaniem wykrywaczy metali. Efektem tego przedsięwzięcia  jest pozyskanie 2612 nowych zabytków. Nadal też kontynuowane są przez Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu badania podwodne w strefie brzegowej Ostrowa Lednickiego oraz wczesnośredniowiecznych reliktów mostu łączącego Ledniczkę z zachodnim brzegiem jeziora. W 2019 r. w trakcie tych badań pozyskano 13 zabytków oraz rozpoznano kolejne fragmenty reliktów mostu. 

 

Wielkopolski Park Etnograficzny, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wielkopolski Park Etnograficzny, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach

Unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskie z zespołem dworskim i folwarkiem. W miejscu tym można zapoznać się z przykładami budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski (od XVII po XX w.). Łatwo można tutaj odczytać typowy układ wsi placowej (owalnicy).

 

Wszystkie ekspozycje znajdujące się w oryginalnych obiektach  są kompletne wyposażenie można zobaczyć w nich nie tylko oryginalne meble, czy dekoracje ale również sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rękodzielnicze i maszyny rolnicze.

W kościele z Wartkowic (z 1719 r.) pojawiają się okolicznościowe dekoracje związane z rokiem liturgicznym i tradycją ludową. Dopełnieniem ekspozycji jest galeria współczesnej wielkopolskiej rzeźby nieprofesjonalnej w budynku XIX-wiecznego młyna z Wierzenicy.

 

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, Osada edukacyjna, fot. Teresa Krysztofiak

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, Osada edukacyjna, fot. Teresa Krysztofiak

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

Jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych wczesnopiastowskich grodów z pozostałościami fundamentów nieukończonego palatium z kaplicą z końca X w. Na terenie rezerwatu znajdują się relikty kamiennego kościoła grodowego z początku XI w. oraz dobrze widoczny wał drewniano-ziemny.

 

We wsi Giecz mieści się piękny romański jednonawowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja (XII/XIII w.).

Na wystawie stałej pt. „Terra sancta. Giecz w monarchii piastowskiej” prezentowane są zabytki pozyskane w trakcie wykopalisk prowadzonych na terenie grodu i najbliższych okolicach. Przed grodziskiem wzniesiono drewnianą osadę edukacyjną (swobodna rekonstrukcja osady wczesnośredniowiecznej), gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz imprezy plenerowe.

 

Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Pozostałości jednego z największych grodów w Wielkopolsce z pierwszej połowy X w. z dobrze zachowanymi wałami. Wewnątrz nowoczesnego budynku muzealnego wzniesionego w 2010 roku powstają różne wystawy prezentujące najcenniejsze ze znalezisk jak choćby elementy uzbrojenia (kolczugi, oszczepy, groty strzał) przedmioty codziennego użytku (noże, igły, szydła) i takie które w średniowieczu uznawano za przedmioty luksusowe (grzebienie z poroża, kościane okładziny, fragmenty biżuterii ze szkła, bursztynu, czy kryształu górskiego). Co roku w lecie, na grodzie odbywa się wielka impreza plenerowa „Grzybowski Turniej Wojów”, na którą przybywają rekonstruktorzy z całego kraju.

 

Kto odwiedza muzeum


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest przykładem klasycznego wielooddziałowego muzeum na wolnym powietrzu.

 

Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: grup zorganizowanych, szkół, rodzin z dziećmi, turystów indywidualnych oraz osób z dysfunkcjami.

Grodzisko w Gieczu, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Grodzisko w Gieczu, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

W ofercie instytucji znajdują się: zajęcia edukacyjne, gry terenowe, questy, wykłady, akcje społeczne, akcje weekendowe i imprezy plenerowe. Frekwencja w sezonie, w oddziałach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, sięga prawie 150 000 odwiedzających z kraju i zagranicy, a w naszych największych imprezach m.in.: Lednicka Noc Kupały, Żywy Skansen w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, Turniej Wojów w Rezerwacie Archeologicznym w Grzybowie, Dziady w Rezerwacie Archeologicznym Gród Wczesnopiastowski w Gieczu jednorazowo bierze udział kilka tysięcy uczestników.

 

O muzeum mówią

 

Informacje o Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy nieustannie pojawiają się zarówno w ogólnopolskich, jak i lokalnych mediach (TVP 1, TVP Historia, Discovery Historia, WTK, TVN, Radio Poznań, Radio Plus, Radio Gniezno, Wasze Radio, Radio Września, Głos Wielkopolski, Przemiany na Szlaku Piastowskim, Gniezno.com.pl, gniezno24.pl, moje-gniezno.pl, „Gazeta Średzka”, „Głos Powiatu Średzkiego” i wiele innych) przy okazji cyklicznych wydarzeń kulturalno-historycznych, ale również podczas różnego typu przedsięwzięć jak konferencje czy produkcja filmu popularnonaukowego „Wyspa Władców” (dotycząca Ostrowa Lednickiego).

 

Film ten był wielokrotnie emitowany na antenie Telewizji Polskiej oraz konferencjach o tematyce historycznej, co stawia nas w czołówce instytucji kulturalnych, widocznych w polskich mediach.

Palatium w Gieczu, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Palatium w Gieczu, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Co roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zdobywa wiele nagród i wyróżnień z dziedziny muzealnictwa ( Sybilla, Izabella) i turystyki. Co roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zdobywa wiele nagród i wyróżnień z dziedziny muzealnictwa ( Sybilla, Izabella) i turystyki.

 

Edukacja muzealna

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dysponuje szeroką gamą zajęć edukacyjnych, które mogą stanowić uzupełnienie zarówno programu dydaktycznego jak i wychowawczego obowiązującego w szkołach. Do każdego tematu zajęć dobrane są odpowiednie metody i pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, gier, warsztatów, spacerów i lekcji problemowych. W naszej ofercie znajdą Państwo zajęcia dotyczące historii, archeologii, etnografii, przyrody, muzealnictwa oraz zajęcia artystyczne. Edukacja odbywa się też drogą indywidualną, co umożliwiają tematyczne questy udostępniane w internecie (w Gieczu np. „Śladami Piastów”)

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom różnych grup odbiorczych wprowadziliśmy również propozycję zajęć dotyczących edukacji społecznej.

Dwór ze Studzieńca, Wielkopolski Park Etnograficzny, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dwór ze Studzieńca, Wielkopolski Park Etnograficzny, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Chcąc budować muzeum otwarte, należy pamiętać o grupach i osobach narażonych na wykluczenia oraz dyskryminację dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo programy kierowane do osób z różnego typu niepełnosprawnościami. 

 

Oferta wydawnicza

 

Prowadzimy sprzedaż wydawnictw on-line oraz udostępniamy bezpłatnie artykuły czasopisma naukowego Studia Lednickie. Jest to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poświęcone szeroko pojmowanej historii i kulturze Polski Piastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z kulturą europejską. Prezentowane są tutaj zarówno teksty źródłowe, jak i syntetyczne, zwłaszcza podsumowujące wyniki badań interdyscyplinarnych z zakresu historii, archeologii, etnografii, etnologii, historii sztuki, antropologii, a także związanych z nimi nauk przyrodniczych i fizyko-chemicznych.

 

Biblioteka

 

Kaplica z lasów Grabskich, Wielkopolski Park Etnograficzny, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Kaplica z lasów Grabskich, Wielkopolski Park Etnograficzny, fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Biblioteka oprócz publikacji książkowych tzw. wydawnictw zwartych gromadzi również periodyki naukowe, katalogi i informatory do wystaw, albumy i druki ulotne. Szczególne miejsce w procesie gromadzenia księgozbioru zajmują publikacje związane z polskim wczesnym średniowieczem ze szczególnym uwzględnieniem terenu Wielkopolski.

 

Biblioteka gromadzi również wydawnictwa naszego muzeum takie jak „Studia Lednickie” gdzie zamieszczane są m. in. materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego, Giecza, Grzybowa i Radzimia, publikacje wydawane w ramach „Biblioteki Studiów Lednickich”.

Biblioteka prowadzi regularną wymianę wydawnictw muzealnych z innymi instytucjami w tym z bibliotekami Polskiej Akademii Nauk, bibliotekami uniwersyteckimi w kraju i za granicą oraz bibliotekami muzealnymi. Dzięki prowadzonej wymianie do biblioteki w Dziekanowicach wpływają na bieżąco najnowsze publikacje z najważniejszych ośrodków naukowych i muzealnych w kraju. Centrala biblioteki muzealnej w Dziekanowicach zaopatruje w wydawnictwa biblioteki w oddziałach muzealnych (Rezerwaty archeologiczne: w Gieczu i w Grzybowie)  Z bogactwa specjalistycznych i często trudno dostępnych publikacji mogą korzystać również osoby z zewnątrz, ale tylko na miejscu w bibliotece, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Niestety na tę możliwość będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
1
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0