Zamieniam się w słuch #169 – PeWuKa Kobiet

Kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nasi przodkowie mieli wielką potrzebę pochwalenia się swoimi sukcesami w przemyśle, handlu, rolnictwie, nauce czy sztuce.

W 1929 roku w Poznaniu otwarto Powszechną Wystawę Krajową, czyli PeWuKę.

 

W mieście stanęło 112 budynków wystawienniczych, w których pojawiło się prawie 1,5 tysiąca wystawców i 4,5 miliona zwiedzających.

Dzięki staraniom dziennikarki Marii Ruszczyńskiej na Pewuce zbudowano Pawilon Pracy Kobiet, który prezentował osiągnięcia Polek m.in. w nauce i polityce. Część ekspozycji podkreślała wartość pracy w gospodarstwie domowym, inna – potrzebę zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

 

Na Powszechnej Wystawie Krajowej stanął także Pawilon Ziemianek i Włościanek wypełniony obrazami, kilimami, mnóstwem haftów i regionalnymi strojami.

 

Co ekspozycje mówiły o ówczesnych Polkach? Czym oba pawilony różniły się między sobą?

 

dr Magdalena Heruday-Kiełczewska, fot. Dominika Czerniewska

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr Magdaleną Heruday-Kiełczewską, autorką książki „Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 r. w źródłach historycznych”.

 

Magdalena Heruday-Kiełczewska:  Historyczka i archiwistka, doktor historii UAM i Paris IV – La Sorbonne. Pracowała dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, była konsultantką zespołu opracowującego zbiory Instytutu Literackiego „Kultura” oraz współtworzyła archiwum o. Tomasza Alexiewicza OP. Zajmuje się historią Poznania, stosunków polsko-francuskich i metodyką archiwalną. Opublikowała książki: „Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981–styczeń 1982” (Warszawa 2012), „«Solidarność» nad Sekwaną. Działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» w Paryżu 1981–1989” (Gdańsk 2016) oraz „Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w źródłach historycznych” (Warszawa–Poznań 2021).

 

Mood by Alex-Productions | https://onsound.eu/

Music promoted by https://www.free-stock-music.com

Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
1
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0
D
Kontrast Wyłącz ruch