fot. Materiały organizatora, Schola Cantorum 2022

Dawne polifonie

W lutym 1978 roku odbył się w Kaliszu pierwszy Ogólnopolski Przegląd Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

Przegląd przyjął nazwę od Harcerskiego Zespołu Muzyki Dawnej Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, który prowadziła wówczas Jadwiga Gałęska-Tritt, dzisiaj profesor sztuki muzycznej w Poznaniu.

 

Nagrodą główną Festiwalu jest rzeźba – statuetka z brązu „Harfa Eola”.

Pandemia sprawiła, że w 2021 roku festiwal odbył się w formule online. Tegoroczna, 44 już edycja tego święta muzyki dawnej, wróciła na swoje miejsce w kalendarzu imprez wielkopolskich i odbyła się w dniach 25 – 30 czerwca. 

Pierwsze takty

W tym roku, po raz pierwszy w swojej historii, festiwal zmienił zasięg i swoją nazwę, przyjmując imię długoletniego dyrektora artystycznego, Tadeusza Krokosa, który był jednym z tych, którzy w 1977 roku ugościli po raz pierwszy w Kaliszu dawną muzykę. W bieżącym roku zespoły mogły też ubiegać się o Tytuł Ambasadora Festiwalu, a Rada Artystyczna otrzymała uprawnienia do przyznania Nagrody Specjalnej im. Tadeusza Krokosa wyróżnionemu instruktorowi. Podczas festiwalu organizowane były liczne imprezy towarzyszące.

 

W kalendarz imprezy na stałe wpisał się Konkurs Twórczości Plastycznej Inspirowanej Muzyką Dawną, a wystawa nagrodzonych w konkursie prac plastycznych, jak zwykle otworzyła festiwal.

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 11 zespołów instrumentalnych, 4 zespoły wokalno-instrumentalne, 1 zespół kameralny prezentującego taniec i inne formy teatralne a także 1 zespół kategorii Bursztynowej.

Uczestników oceniało sześcioosobowe jury, w skład którego powołano:

 

Logo festiwalu, autor: Wacław Kosiorek

Logo festiwalu, autor: Wacław Kosiorek

  • Agatę Sapiechę – przewodniczącą jury, z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Fundacji Concert Spirituel w Warszawie
  • Annę Mikołajczyk-Niewiedział z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Varmia Musica Academia w Lidzbarku Warmińskim
  • Romanę Agnel – reprezentującą Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Baletu Dworskiego CRACOVIA DANZA
  • Jacka Urbaniaka z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie
  • Zbigniewa Pilcha – członka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie reprezentującego również Varmia Musica Academia w Lidzbarku Warmińskim oraz Wrocławską Orkiestrę Barokową
  • Marię Pawelec – sekretarza festiwalu, z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

 

Jak odnotowano, mimo wspomnianych początkowych trudności z doborem terminarza, poszerzono instrumentarium historyczne, ponadto miało miejsce wiele wykonań premierowych. Jury zarekomendowało ponadto poszerzenie przyszłych edycji o repertuar utworów współczesnych komponowanych na instrumenty dawne. 

Czapki z głów. Zrobić miejsce na laury

Wygranych uhonorowano wspominanymi na wstępie statuetkami projektu warszawskiej artystki Eweliny Michalskiej. 

Harfy Eola, fot. materiały organizatora

Harfy Eola, fot. materiały organizatora

Przyznano Grand Prix:

 • Zespołowi Muzyki Dawnej CAPELLA ALL’ ANTICO Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu pod kierownictwem Anny Cichoń-Herety. Zespół otrzymał nagrodę pieniężną Prezydenta Miasta Kalisza w kwocie 4000 zł. oraz nagrodę pieniężną Banku PKO Bank Polski w kwocie 2000 zł. Dla instruktora zespołu wyasygnowano nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł.

W kategorii zespołów instrumentalnych przyznano :

 • Złotą Harfę Eola dla Zespołu Muzyki Dawnej CAPELLA ALL’ ANTICO Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu pod kierownictwem Anny Cichoń-Herety. Ex aequo tę samą nagrodę otrzymał Zespół Muzyki Średniowiecznej DISCANTUS Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni pod kierownictwem Barbary Czypul
 • Srebrną Harfę Eola przyznano Zespołowi Muzyki Dawnej IL VENTO MUSICALE Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pod kierownictwem Marcina Skotnickiego a także Zespołowi FISTULATORES NOVIENSES Centrum Kultury ZAMEK w Nowem pod kierownictwem Emilii Kineckiej
 • Brązową Harfę Eola otrzymał Zespół Muzyki Dawnej VENATORES TEMPUS Akademii Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki” w Kielcach pod kierownictwem Marii Wieleńskiej. Druga „brązowa harfa” powędrowała na ręce Zespołu Muzyki Dawnej TRUSO Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pod kierownictwem Marcina Skotnickiego. Trzecią harfą z brązu obdarowano Zespół MUZYKI DAWNEJ Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze pod kierownictwem Sylwii Raban
 • Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zespołowi Muzyki Dawnej FLAUTI DIVERTENTI Stowarzyszenia Zespołu Muzyki Dawnej Flauti Divertenti w Woli Rasztowskiej pod kierownictwem Marcina Szczapy

W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych przyznano:

 • Złotą Harfę Eola Zespołowi Muzyki Dawnej ARS DECORUM Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku pod kierownictwem Joanny Mytnik-Daniluk oraz Zespołowi Muzyki Dawnej LUNARIS Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku pod kierownictwem Mirosławy Grynkiewicz
 • Srebrną harfę Eola Zespołowi Muzyki Dawnej AMICORUM-SORELLE Pałacu Młodzieży w Gdańsku pod kierownictwem Magdaleny Warżawy
 • Brązową harfę eola ZESPOŁOWI MUZYKI DAWNEJ IM. GASPARA CASTIGLIONE Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej pod kierownictwem Agnieszki Bernackiej

W kategorii zespołów kameralnych prezentujących taniec i inne formy teatralne przyznano:

 • Złotą Harfę Eola Zespołowi Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku pod kierownictwem Heleny Szuhalskiej

Dyplom uznania za przygotowanie polskiego, historycznego, ekumenicznego programu wielkopostnego przyznano:

 • ZESPOŁOWI MUZYKI DAWNEJ IM. GASPARA CASTIGLIONE Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej pod kierownictwem Agnieszki Bernackiej

Specjalne nagrody finansowe Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwotach po 1000 zł otrzymali:

 • Maria Wieleńska – kierowniczka artystyczna Zespołu Muzyki Dawnej VENATORES TEMPUS za wprowadzenie i wykorzystanie szerokiego spektrum instrumentów smyczkowych
 • Helena Szuhalska za wieloletnią pracę pedagogiczną w dziedzinie tańca dawnego

Dyplomy uznania przyznano:

 • Elizie Kulce z Zespołu Muzyki Dawnej im. GASPARA CASTIGLIONE za ujmującą indywidualność sceniczną
 • Emiliano Lozano Solarskiemu z Zespołu Muzyki Dawnej VENATORES TEMPUS za wyjątkowo kolorystyczne operowanie instrumentami perkusyjnymi w kształtowaniu formy muzycznej
 • Kacprowi Wojtyle z Zespołu Muzyki Dawnej FISTULATORES NOVIENSES za wybitną i dojrzałą interpretację oraz piękny dźwięk w grze na flecie
 • Arturowi Warcie z Zespołu Muzyki Dawnej im. GASPARA CASTIGLIONE za naturalną, poruszającą interpretację pieśni wielkopostnej 
 • Urszuli Dobrogowskiej, Gabrieli Perkowskiej i Michałowi Kazimierzowi Jurczukowi z Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS za stylową interpretację oryginalnych choreografii tańca barkowego

Za udane debiuty uznano występy:

 • Zespołu Muzyki Dawnej POMEZANIA Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w Malborku pod kierownictwem Marcina Skotnickiego
 • Zespołu Muzyki Dawnej HORTUS MUSICUS Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu pod kierownictwem Tomasza Nowakowskiego  
 • Zespołu Muzyki Dawnej POGEZANIA Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pod kierownictwem Marcina Skotnickiego

Stypendia Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” otrzymali:

 • plastyk – Sara Jamrożek
 • muzyk – Martyna Warżawa

W ramach Nagród im. Zofii Rayzacherowej, przyznanych przez Fundację Concert Spirituel z Warszawy, wytypowano:

 • Zespół Muzyki Dawnej LUNARIS Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku pod kierownictwem Mirosławy Grynkiewicz
 • Zespół Muzyki Dawnej AMICORUM-SORELLE Pałacu Młodzieży w Gdańsku pod kierownictwem Magdaleny Warżawy
Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0