fot. Mateusz Kiszka

Filharmonia Poznańska, Muzeum Archeologiczne i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości będą miały nowych organizatorów

Ustawa  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w ramach której funkcjonują w Polsce instytucje kultury, pozwala samorządom terytorialnym będącym ich organizatorami na przekazanie tych jednostek innym samorządom. 27 grudnia 2022 roku, w 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,  podpisano umowy, dzięki którym od  1 stycznia 2023 roku zmienią się organizatorzy trzech poznańskich instytucji kultury.

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania, po przeanalizowaniu możliwości dalszego rozwoju Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne bieżącego funkcjonowania tych instytucji oraz potrzebę sprawnego przeprowadzenia działań inwestycyjnych związanych z budową siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 i siedziby Filharmonii, doszli do porozumienia co do wzajemnego przekazania instytucji kultury pomiędzy samorządami. Rolę organizatora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przejmie Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań natomiast zostanie organizatorem Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego.

 

Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat dokłada starań, aby pamięć o wielkopolskim zwycięskim zrywie niepodległościowym na trwałe zagościła w świadomości jak największej liczby Polaków. Organizuje centralne obchody, które odbywają się tradycyjnie 27 grudnia w Poznaniu, a 28 grudnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz przy mogiłach na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

fot. M. Kiszka

fot. M. Kiszka

Przypisanie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości do samorządu regionu podkreśli regionalny charakter powstania i jego ogromne znaczenie dla Wielkopolski, która dzięki niemu znalazła się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego. Przejmując nadzór nad instytucją, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjmie również rolę inwestora budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919.

Placówka ta będzie miejscem, które w sposób nowoczesny i atrakcyjny nie tylko upamiętni największy polski zwycięski zryw niepodległościowy, ale także ukaże fenomen wielkopolskiej drogi do odzyskania niepodległości oraz starania o utrzymanie polskości w czasach zaborów.

 

Sięgając do początków

Przejęcie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, które gromadzi zbiory archeologiczne ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów z terenu Wielkopolski, wzbogaci i uspójni narrację związaną z początkami polskiej państwowości.

 

fot. M. Kiszka

fot. M. Kiszka

Województwo Wielkopolskie jest już bowiem organizatorem dla dwóch innych instytucji, ściśle związanych z historią powstawania naszego państwa – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Poszerzenie grupy muzeów traktujących o narodzinach polskości o tak ważną placówkę, jaką jest Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, w skład którego wchodzi m.in. Rezerwat Genius Loci na Ostrowie Tumskim, przyczyni się do ich bliższej współpracy, a przejęcie przez Województwo Wielkopolskie roli organizatora tej instytucji kultury ułatwi wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami zlokalizowanymi w Poznaniu, Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim, czyli w miejscach, które u zarania dziejów były najważniejszymi grodami nowo powstającego państwa.

 

Miasto muzyki

Do podstawowego zakresu działalności Filharmonii należy krzewienie i upowszechnianie kultury muzycznej w oparciu o własny zespół orkiestrowy i chór chłopięcy i męski oraz przy udziale zaproszonych solistów i zespołów muzycznych. Miasto Poznań opiekuje się już dwiema niezwykle ważnymi instytucjami o charakterze muzycznym, posiadającymi własne zespoły artystyczne: Teatrem Muzycznym w Poznaniu oraz Poznańskim Chórem Chłopięcym.

 

fot. M. Kiszka

fot. M. Kiszka

Ponadto w strukturach prowadzonego przez Miasto Centrum Kultury „Zamek” funkcjonują m.in. Chór Dziewczęcy Skowronki oraz Chór Męski Arion. Przejęcie przez Miasto Filharmonii podkreśli wyjątkową tradycję Poznania, nazywanego polską stolicą muzyki chóralnej, a także wzmocni współpracę między ww. instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, społecznym ruchem artystycznym oraz twórcami indywidualnymi.

Przyczyni się to do rozwinięcia możliwości organizowania znaczących przedsięwzięć kulturalnych w skali krajowej i międzynarodowej, wspomoże szereg inicjatyw dotyczących edukacji artystycznej oraz umożliwi realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców Poznania i regionu inwestycji – budowy siedziby dla tej zasłużonej instytucji na terenie należącym do Miasta.

 

fot. M. Kiszka

fot. M. Kiszka

Funkcjonowanie instytucji kultury w nowym porządku organizacyjnym rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku.

 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
2