Noce i dnie w Russowie

„Dla mnie Kalisz jest już tyko snem dzieciństwa i pierwszych lat młodości. Lecz w tym śnie - jest miastem najpiękniejszym na świecie. Miastem o najpiękniejszym parku, najpiękniejszej rzece, najpiękniejszych ulicach, mostach, najpiękniejszych nocach i dniach” - pisała Maria Dąbrowska w roku 1957, w liście do „Ziemi Kaliskiej”.

Maria Dąbrowska (1889 – 1965) pisarka i publicystka, urodziła się w Russowie pod Kaliszem jako najstarsza córka Ludomiry z Gałczyńskich Szumskiej i Józefa Szumskiego. Spędziła w Russowie dzieciństwo i młodość. Do końca życia czuła się związana z ziemią kaliską, czemu dawała wyraz w swojej twórczości.  

 

Pomysł utworzenia muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie powstał po śmierci pisarki w 1965 roku. Adaptacja zniszczonego dworku wraz z okalającym go parkiem o powierzchni 4 ha była trudnym przedsięwzięciem. Od zakończenia wojny do 1953 roku obiekt był użytkowany przez miejscową szkołę podstawową, a następnie przez ponad dziesięć lat pozostawał w rękach lokatorów i popadał w ruinę.

Historia muzeum rozpoczyna się w 1971 roku. Wtedy w odbudowanym dworku otwarto Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej. W tej formie muzeum funkcjonowało do 1979 roku, kiedy to obiekt otrzymał status Oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. W tym samym roku poszerzono ekspozycję muzealną o kolejne pomieszczenia.

Przełom lat 80. i 90. był bardzo korzystny dla muzeum. Przygotowania do obchodów 100-lecia urodzin pisarki, przypadające na 1989 rok, zaowocowały poważnymi inwestycjami. W dworku przeprowadzono szereg prac remontowych. Rozpoczęły się też prace związane z rewaloryzacją parku. Na jego terenie powstała później ekspozycja etnograficzna obejmuje wybrane zabytki budownictwa chłopskiego związanego z regionem kaliskim.

 

 

 

Źródła:

https://www.muzeumwkaliszu.pl/dworek-marii-dabrowskiej-w-russowie.html

http://www.info.kalisz.pl/biograf/2dabrowsk.htm

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
1
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
1
D
Kontrast Wyłącz ruch