fot. Archiwum redakcji

Izabella 2014 – nagrody za rok ubiegły wręczone

18 maja 2015 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jan Maćkowiak – Prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich, Dyrektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wręczyli nagrody Izabella 2014, będące wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w Wielkopolsce oraz ich twórców.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Honorowe nagrody przyznaje Kapituła, powołana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich. „Izabella 2014” to 13. edycja konkursu, który od początku istnienia odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa, działalność naukowa i wydawnicza oraz konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje. Uroczystość wręczenia nagród Izabella to coroczna okazja do spotkania wszystkich muzealników Wielkopolski, reprezentujących instytucje muzealne: państwowe, samorządowe i prywatne. W spotkaniach udział biorą także przedstawiciele urzędów konserwatorskich oraz instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Wręczenie nagród Izabella odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada 18 maja. Decyzję o utworzeniu święta podjęła, działająca przy UNESCO, Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM – International Council of Museums). Tego dnia muzea na całym świecie organizują liczne wystawy, seminaria, konferencje, spotkania, pokazy, przedstawienia, koncerty i wykłady. Większość z biorących udział w akcji muzeów udostępnia zwiedzającym swoje zbiory bezpłatnie, nie tylko w dzień, alei przez całą noc – „Noc muzeów” w ramach „European Night of Museums”. Pierwsza „Lange Nacht der Museen” odbyła się w Berlinie w styczniu 1997 r., a w Polsce w 2003 r. w poznańskim Muzeum Narodowym. W obchodach biorą udział dziesiątki tysięcy muzeów, a frekwencję dziś można oceniać na ok. pół miliona.

Lista laureatów Konkursu: NAGRODY IZABELLA 2014

Wielkopolskie wydarzenie muzealne roku

 

NAGRODA SPECJALNA

Andrzej Kaszubkiewicz

za osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych dokonań na rzecz muzealnictwa i ochrony zabytków

 

KATEGORIA I
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

 

NAGRODA PIERWSZA 

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Dziesięć wieków rolnictwa polskiego” – wystawa czasowa

Autorzy: dr Hanka Wawruch, dr Kamila Śliwińska, Anna Barłóg-Mitmańska, Rafał Cierzniak, Romuald Klawe

 

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Dwie Fary – 750 lat najstarszej poznańskiej parafii” – wystawa czasowa

Autorzy: Grzegorz Błaszczyński, Grzegorz Goliński

Autor opracowania plastycznego: Zespół Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Regionalne w Jarocinie, Spichlerz Polskiego Rocka – ekspozycja stała

 

WYRÓŻNIENIE

 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, „Wielkopolscy pancerniacy 1919–1945” – wystawa czasowa

Autor: Anna Kosmowska

Autorzy opracowania plastycznego: Wawrzyniec Kozicki, Maciej Rydlewicz

 

KATEGORIA II

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCJA MARKETINGOWA

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Muzeum mojego podwórka” – program edukacyjny

Autor: Pracownia promocji oraz dzieci z ul. Słomianki 7 w Dziekanowicach

 

NAGRODA DRUGA

 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, „Powstanie Wielkopolskie Droga do Niepodległości. Lekcja multimedialna” – projekt edukacyjny

Autorzy: Mikołaj Klorek, Jacek Gołuch, Mirosław Czyrnek

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, „Bracia Czescy w Szamotułach” – program edukacyjny

Autor: Monika Romanowska-Pietrzak

 

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum w Gostyniu, strona internetowa Muzeum

Autor: Robert Czub

 

KATEGORIA III

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

 

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, film „Listy do Lilli”

Autor: Michał Maćkowiak, Marcin Krzysztoń

 

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Funeralia lednickie”. Interdyscyplinarny projekt naukowy

Autor: Jacek Wrzesiński

 

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, „Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań” – wydawnictwo naukowe

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Janiaka i Dariusza Stryniaka

WYRÓŻNIENIE

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, „Obraz Świętości – Świętość w Obrazie”

Autor: Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak, Paweł Dziadul

KATEGORIA IV

KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

NAGRODA PIERWSZA

 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Konserwacja obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych – projekt kompleksowej konserwacji

Autor: Przemysław Jankowski

NAGRODA DRUGA

 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Odnowienie zagrody z Imielna stanowiącej przykład XVIII wiecznego, tradycyjnego budownictwa wielkopolskiego

Autor: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

NAGRODA TRZECIA

 • Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schematu I „Projekty inwestycyjne”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013.

 

CZYTAJ TAKŻE: Wielkopolska/Teraz – jak połączyć stare z nowym?

CZYTAJ TAKŻE: Poligon dla młodych artystów – Scena Debiutów w Teatrze Nowym

CZYTAJ TAKŻE: Jarocin to festiwal młodości. Rozmowa z Michałem Wiraszko

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0