fot. Anna Barłóg-Mitmańska

Izabelle za 2021 rok przyznane!

23 maja w Antoninie wręczono nagrody Izabella. Kolejna edycja konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku pokazała, że muzea nieustannie się zmieniają i rozwijają, a praca realizatorów projektów muzealniczych zasługuje na szczególne uznanie.

 

Już od 45 lat, od 1977 roku – 18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Najbardziej znaną inicjatywą związaną z tym świętem jest Noc Muzeów, kiedy to instytucje bezpłatnie udostępniają swoje zbiory i zachęcają do nocnego zwiedzania.

 

Wielkopolskie obchody Dnia Muzeów dopełnia uroczystość wręczenia nagród Izabella. 

Impreza ta odbywa się od 2002 roku, a jej inicjatorem był Mieczysław Nadolski – nieżyjący już pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Muzealnicy docenieni

XX – jubileuszowa gala odbyła się 23 maja 2022, w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie, ukrytym w lasach pomiędzy Ostrzeszowem a Ostrowem Wielkopolskim. 

Patronem tego konkursu od samego początku jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest promowanie wielkopolskiej działalności muzealniczej i szczególnie ważnych dokonań na tym polu.

 

 

Statuetki Izabella wykonane przez poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika powędrowały do muzeów, których działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa, konserwacyjna i inwestycyjna wyróżniała się w ubiegłym roku znacząco na tle innych i stanowiła o wysokim poziomie zaangażowania artystów i pracowników muzeum w życie kulturalne regionu.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, fot. Anna Barłóg-Mitmańska

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, fot. Anna Barłóg-Mitmańska

Kapituła Konkursowa w składzie: Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Witold Przewoźny – etnograf, kustosz, reprezentant Fundacji Muzeów Wielkopolskich, Waldemar Rataj – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, prof. dr hab. Bogumiła Rouba – Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Jan Święch – kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej, Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Michał Franciszek Woźniak, prof. UMK – Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – której posiedzenie odbyło się 26 kwietnia, przyznała nagrody w następujących kategoriach:

 

W ramach kategorii I  DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA zgłoszono 20 propozycji. Statuetką „Izabella” uhonorowano następujące wydarzenia:

Grand Prix

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Tu się wszystko zaczęło” – wystawa stała, która wieńczy wieloletni projekt badawczy i konserwatorski, priorytetowy dla umuzealnienia budowlanych i archeologicznych świadectw wczesnej historii państwa polskiego.

Nagroda Pierwsza

Muzeum Narodowe w Poznaniu – „Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi” – istotną cechą wystawy była jej wysoka wartość artystyczna i estetyczna eksponowanych dzieł. Nagrodę przyznano za niezwykłe przedstawienie reprezentatywnego dorobku twórczego wielkiej artystki, tak bardzo związanej z Poznaniem.

Nagroda Druga

Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – „Szkło. Męskie rysy” – szkło jest ciekawym tworzywem rzadko prezentowanym w muzeach. Wystawa potwierdza szlachetność tworzywa i wymowę dzieł sztuki.

Nagroda Trzecia

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku” – obfitująca w eksponaty i wątki tematyczne wystawa przypomniała o interesującym nurcie polskiej i europejskiej sztuki w XIX w. i początkach XX w., odwołujących się do bajecznych i mitotwórczych wyobrażeń o pogańskich początkach narodów i ich awansie cywilizacyjnym wraz z uzyskaniem chrześcijaństwa i państwowości.

Wyróżnienia

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – „Życie kolskich Żydów sprzed lat…”

Muzeum Okręgowe w Koninie – „Radia naszych dziadków”

 

 

W ramach kategorii II DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA zgłoszono 11 propozycji. Statuetką „Izabella” uhonorowano następujące wydarzenia:

Grand Prix

Nie przyznano

Nagroda Pierwsza

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie – „Z Sierakowa pod Chocim. W 400 rocznicę zwycięstwa” – niezwykle rozbudowana propozycja edukacyjna upamiętniająca słynną bitwę w roku jubileuszowym. Kapituła doceniła tu wielość działań kierowanych przede wszystkim dla lokalnego odbiorcy.

Nagroda Druga

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Zmysłowisko” – szeroka oferta działań kierowanych dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu a także dla wszystkich, którzy zajmują się udostępnianiem miejsc kultury. Nagroda przyznana za szczególne uwrażliwienie uczestników i rodzaj szczególnej edukacji.

Muzeum Okręgowe w Lesznie – „Miejski zwierzyniec. Spacer po Lesznie z Janem Jonstonem” – za szczególne podkreślenie wielokulturowości Leszna z zaproszeniem do interaktywnego uczestnictwa w przestrzeniach miasta oraz ekspozycji muzealnej.

Nagroda Trzecia

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu –  „Z wędką po wiedzę” – za atrakcyjną formę rodzinnych spotkań z historią Muzeum i jego kolekcji.

Wyróżnienia

Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu – „Z niedźwiadkiem na tropach historii. Muzeum dla najmłodszych”

Muzeum Okręgowe w Koninie – „Kartki z pamiętnika Karoliny Kamockiej”

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Rodzinna ścieżka zwiedzania po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”

 

 

W ramach kategorii III DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA zgłoszono 15 propozycji:

Grand Prix

Nie przyznano

Nagroda Pierwsza

fot. Anna Barłóg-Mitmańska

fot. Anna Barłóg-Mitmańska

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu (stanowisko 4)” – nagrodę przyznano z uwagi na ogromną staranność i precyzję w opracowaniu stanowiska, co zostano uwiarygodnione recenzją naukową.

Muzeum Narodowe w Poznaniu – „Poznański fotograf Sally Jaffé” – kapituła doceniła znakomite opracowanie opowiadające o niezwykłości fotografii.

Nagroda Druga

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy – „Konferencja Naukowa w Dobrzycy” – nagrodę przyznano z uwagi na ciekawą konferencję naukową w bardzo dobrym redakcyjnym opracowaniu.

Nagroda Trzecia

Muzeum Okręgowe w Koninie – „Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne” – kapituła doceniła najwyższy poziom merytoryczny publikacji.

Wyróżnienia

Muzeum w Gostyniu – „Rocznik Gostyński 8”

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance – „Kronika Ziemi Trzcianeckiej nr 11”

 

W ramach kategorii IV DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I POPULARYZATORSKA zgłoszono 9 propozycji

Grand Prix

Parowozownia Wolsztyn – „Przejazdy pasażerskie i „retro” z lokomotywą parową, na terenie Województwa Wielkopolskiego w Europejskim Roku Kolei 2021” – nagrodę przyznano za niekonwencjonalny projekt o ogromnym marketingowym oddziaływaniu społecznym w zakresie ochrony dziedzictwa technicznego.

Nagroda Pierwsza

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni – „Dzieci Wrzesińskie 1901” – kapituła doceniła niezwykle ważne, nie tylko dla mieszkańców Wrześni, przedstawienie historii miasta z podkreśleniem jego wyjątkowości i specyfiki. 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Dzieła, twórcy i fundatorzy – „XVII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie” – nagrodę przyznano za ciągłość w realizacji formuły festiwalu i wyjątkowość tej propozycji w promocji szczególnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Nagroda Druga

Nie przyznano

Nagroda Trzecia

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Piast Superstars” – nagrodę przyznano za niekonwencjonalną formę promocji historii Polski w muzycznej opowieści wybitnych artystów. 

Wyróżnienia

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu – „Akcja #65słów na 65 rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956”

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance Wspominamy Was”

 

 

W ramach kategorii V OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM, KONSERWACJE, INWESTYCJE zgłoszono 4 propozycje

Grand Prix

Muzeum Okręgowe w Lesznie – „Konserwacja tkanin liturgicznych z dawnego kościoła braci czeskich w Lesznie” – nagrodę przyznano za prace konserwatorsko-restauratorskie przy bardzo cennych obiektach, które przeprowadzone zostały na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Nagroda Pierwsza

Nie przyznano

Nagroda Druga

Nie przyznano

Nagroda Trzecia

Nie przyznano

Wyróżnienie

Nie przyznano

 

NAGRODA SPECJALNA

 

fot. Anna Barłóg-Mitmańska

fot. Anna Barłóg-Mitmańska

Zgodnie z konwencją konkursu, na wniosek Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, zaproponowano przyznanie nagród specjalnych, doceniających postaci szczególnie zasłużonych dla wielkopolskiego muzealnictwa następującym osobom:

  • Wojciechowi Szczepkowskiemu
  • prof. dr hab. Janowi Święchowi
  • dr Annie Ziółkowskiej
  • Jerzemu Aleksandrowi Splittowi (pośmiertnie)
  • Mieczysławowi Nadolskiemu (pośmiertnie)
Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
3
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0