fot. Władysław Nielipiński

Izabelle za rok 2022 wręczone!

22 maja 2023 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyła się uroczysta gala, podczas której Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu IZABELLA 2022.

Posiedzenie Kapituły XXI Konkursu „Izabella” odbyło się 12 kwietnia 2023 roku w siedzibie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach.

W tym roku w skład jury weszli:

  • prof. dr hab. Jan Święch – kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej, Uniwersytet Jagielloński – przewodniczący kapituły
  • Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Witold Przewoźny – etnograf, reprezentant Fundacji Muzeów Wielkopolskich
  • Waldemar Rataj – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
  • prof. dr hab. Bogumiła Rouba – Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Michał Franciszek Woźniak, prof. UMK – Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Do tegorocznej edycji „Izabelli” zgłoszonych zostało 69 aplikacji konkursowych.

 

Muzea oceniane były w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i popularyzatorska oraz opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje.

LAUREACI

Po przeanalizowaniu nadesłanych prac konkursowych, kapituła wyłoniła następujących laureatów:

 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

 

Nagroda Pierwsza

• Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925-1939″
Uzasadnienie: Nagroda za niezwykle udany i piękny balans między eksponowaniem autonomicznych dzieł sztuki i jednoczesne scalanie ich w jedną przestrzeń wizualną.

Nagroda Druga

• Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego”
Uzasadnienie: Nagroda za alternatywny sposób prezentacji tego, co jest szczątkowo zachowane jako skarby archeologiczne, z tym co dzisiaj na co dzień używamy. Za udane wprowadzenie do oczekiwanej wystawy stałej.

Nagroda Trzecia

• Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, „Czekając na prawdę… Piotr Majchrzak 1963-1982”
Uzasadnienie: Nagroda za wstrząsającą formę przypomnienia tragedii i czekania na prawdę; za niespotykaną na wystawach formułę kuratorskiej roli oskarżyciela. Niewątpliwym sukcesem tej wystawy jest to, że śledztwo zostało wznowione.

• Muzeum Regionalne w Jarocinie, „Z przeszłości ziemi jarocińskiej” – nowa wystawa stała Muzeum Regionalnego w Jarocinie
Uzasadnienie: Nagroda za oczekiwaną w nowej siedzibie Pałacu Radolińskich wystawę stałą o imponującym rozmachu, z nadzieją na kolejne jej odsłony.

Wyróżnienie

• Muzeum Stanisława Staszica w Pile, „Stanisław Staszic. Życie i działalność”
Uzasadnienie: Nagroda za nietuzinkową, piękną wystawę biograficzną ważną nie tylko dla regionu Piły.

• Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, „Łazarski od spodu”
Uzasadnienie: Wyróżnienie za zdolność wciągnięcia dawnych i współczesnych mieszkańców okolic poznańskiego Rynku Łazarskiego w budowaniu lokalnej tożsamości dzielnicy.

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 

fot. Władysław Nielipiński

fot. Władysław Nielipiński

Nagroda Pierwsza

• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Warte poznania. Cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” – portal internetowy do celów działalności edukacyjnej, popularyzacji i promocji dziedzictwa rolnictwa polskiego w kraju i za granicą
Uzasadnienie: Nagroda za wybitną realizację wielowątkowego portalu wiedzy, znakomitego narzędzia pomocniczego dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym dziedzictwem rolniczym. Słowa uznania dla osób zaangażowanych w projekt – „to tytaniczna praca”.

Nagroda Druga

• Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Muzealna Akademia Dziecięca w świecie wartości” (od IX.2022 pod zmienionym tytułem: Ze sztuką w świat wartości)
Uzasadnienie: Nagroda za niezwykły projekt dotykający ważnych pojęć abstrakcyjnych, które uporządkowują świat. Nagroda dla Pauliny Broniewskiej – wybitnej edukatorki za wrażliwość, takt i umiejętność wzbudzania zainteresowania i pasji nawet przy trudnych tematach.

Nagroda Trzecia

• Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, „Śpiewające akwarele”
Uzasadnienie: Nagroda za ciekawy pomysł zajęć sensorycznych muzyczno-plastycznych z elementami ekologicznymi.

• Muzeum Okręgowe w Lesznie, „Synagoga Opowiada”
Uzasadnienie: Nagroda za wieloaspektowy program wychodzący w przestrzeń miasta o wielokulturowej i wielowyznaniowej historii.

• Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Wypleciona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki”
Uzasadnienie: Nagroda za ważne działania warsztatowe, materiały filmowe, istotne w zachowaniu dziedzictwa niematerialnego.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

 

fot. Władysław Nielipiński

fot. Władysław Nielipiński

Nagroda Pierwsza

• Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Gołuchowskie luoghi ritirati. Kolekcja rycin i rysunków Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej” (Studia i Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu, tom 1)
Uzasadnienie: Nagroda za kolejny, niezwykle cenny, znakomicie napisany i wydany katalog zbiorów oraz przyczynek do historii kolekcjonerstwa rycin.

Nagroda Druga

• Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego”
Uzasadnienie: Nagroda za opublikowanie unikatowych w skali kraju badań, niezwykle ważnych dla naukowców także z poza nauk archeologicznych.

Nagroda Trzecia

• Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, „„Zużyj i zgładź”. Elhanan Sombek, więzień obozów pracy przymusowej dla Żydów / „Use and kill”. Elhanan Sombek, a prisoner of forced labour camps for Jews”
Uzasadnienie: Nagroda za niezwykle ważną, poruszającą publikację wspomnień Elbana Sombeka więźnia obozu.

• Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, „Stanowisko 15c. Wyniki badań archeologicznych” pod red. Ł. Kaczmarka, A. Różańskiego, w serii „Wczesnośredniowieczne Gniezno”, t. II, Gniezno 2022
Uzasadnienie: Nagroda za niezwykły projekt prezentacji wyników dawnych badań archeologicznych, dotychczas niepublikowanych, prowadzonych na stanowisku Gniezno–Góra Lecha tak istotnych dla wszystkich badaczy zajmujących się problematyką okresu wczesnego średniowiecza.

 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I POPULARYZATORSKA

 

fot. Władysław Nielipiński

fot. Władysław Nielipiński

Nagroda Pierwsza

• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Rolnicza opowieść”
Uzasadnienie: Nagroda za stworzenie alternatywnych ścieżek zwiedzania muzealnych ekspozycji stałych, w formach zapisu dźwiękowego dostępnego w kilku wariantach dostosowanych do różnych potrzeb odbiorców.

Nagroda Druga

• Rezerwat Archeologiczny Genius loci, oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, „Wyspa”
Uzasadnienie: Nagroda za realizację bardzo konsekwentnego projektu promocyjnego, pozwalającego na wprowadzenie w przestrzeń wyspy katedralnej nowych działań i wydarzeń.

• Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, „Kręci mnie tradycja Mysie opowieści, czyli co w ścianie piszczy”
Uzasadnienie: Nagroda za znakomitą, nowatorską formę promocji wśród młodych ludzi roli muzeum jako miejsca przyjaznego, tajemniczego, pełnego ciekawych i fascynujących przygód.

Nagroda Trzecia

• Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, „Żabikowo Wirtualnie”
Uzasadnienie: Nagroda za niezwykłe narzędzie dające możliwość bycia „oprowadzonym” po terenie byłego niemieckiego obozu przez byłego więźnia.

 

OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM KULTURY, KONSERWACJE, INWESTYCJE

 

fot. Władysław Nielipiński

fot. Władysław Nielipiński

Nagroda Główna GRAND PRIX

• Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Wystawa konserwatorska „Rama do obrazu”, w ramach nowego cyklu działań konserwatorskich „Z bliska. Spotkania z konserwacją””
Uzasadnienie: Nagroda główna konkursu przyznana za zupełnie niekonwencjonalne pokazanie roli konserwacji, trudnej i specjalistycznej pracy twórczej, rzadko dostrzeganej i docenianej w „muzealnym życiu”. Wystawa i wszelkie działania edukacyjne służyły tak ważnej popularyzacji idei konserwatorskich oraz umiejętności wykonawczych muzealnych konserwatorów. Była to jedna z najważniejszych chwil chwały konserwacji i jej znakomitych mistrzów.

Nagroda Pierwsza

• Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, „Renowacja pomnika – świadka historii”
Uzasadnienie: Nagroda za uratowanie ważnego pomnika oraz miejsca zapomnianej, miejscowej tożsamości. Kapituła Konkursu doceniła tą niezwykłą i ważną rolę jaką spełniło tu Muzeum – instytucja ochrony pamięci.

Nagroda Druga

• Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Konserwacja zabytkowego sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków ze Zdziechowy znajdującego się w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Konserwacja zewnętrzna”
Uzasadnienie: Nagroda za uratowanie historycznej pamiątki lokalnych walk narodowowyzwoleńczych i cennego obiektu muzealnego, który znajdzie miejsce w stałej ekspozycji.

Nagroda Trzecia

• Muzeum Okręgowe w Lesznie, „Konserwacja sztandaru ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie”
Uzasadnienie: Wyróżnienie za profesjonalizm wzorcowo przeprowadzonych prac konserwacji tkanin, dokumentacji i przywrócenia ważnego obiektu do możliwości jego eksponowania.

 

Nagroda Specjalna

• Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, „Renowacja i adaptacja Fort VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Etap I i II”

Wyróżnienie Specjalne

• Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo – Parkowy, „Konserwacja, renowacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie” 

Uzasadnienie: Obie nagrody przyznano w dowód uznania dla wielkich projektów rewitalizacji i przywrócenia funkcji publicznych wyjątkowo cennych obiektów historycznych i muzealnych z pełnym docenieniem zaangażowania władz samorządowych.

 

fot. W. Nielipiński

fot. W. Nielipiński

NAGRODA SPECJALNA

Zgodnie z konwencją Konkursu na wniosek Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, zaproponowano przyznanie nagród specjalnych, doceniających postaci szczególnie zasłużonych dla wielkopolskiego muzealnictwa.

• prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa

 

Nagroda „Izabella” związana  jest z postacią Izabeli Czartoryskiej, założycielki pierwszego polskiego muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach, które dało początek Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Organizatorami konkursu są Fundacja Muzeów Wielkopolskich oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który wspiera przedsięwzięcie także finansowo. Od pierwszej edycji w roku 2007 nagrodzie patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczną galę uświetnił koncert w wykonaniu Macieja i Mateusza Rychłych.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
5
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0