Barbara Kowalewska

Wielkopolska – wielka pasja

Agnieszka Budnik

Od zagłady ludzkości do pytania o szczęście

Jakub Wojtaszczyk

Odcięcie Bookowskiego

Maciej Kijko

Kafka. Czytanie na nowo

Andrzej W. Nowak

Masoni i stare koronki

Martyna Nicińska

Poezji się nie czyta, z poezją się spotykasz