Bartosz Suwiński

Świat załamany w pryzmacie. („Ucho Igielne” Wiesława Myśliwskiego)

Kuba Wojtaszczyk

Książki na koniec roku 2018

Agata Wittchen-Barełkowska

Radosław Paczocha: Powstaniec Thiel

Piotr Bojarski

Powstanie z fabularnym błyskiem

Kuba Wojtaszczyk

Opowieść służącej

Kuba Wojtaszczyk

Szansa na sukces