Kuba Wojtaszczyk

Prywatna historia sztuki

Bartosz Suwiński

Wpisana w dal. Ostatnie wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny

Barbara Kowalewska

Od Ginczanki do Wilkanowicza – ratując zapomnianych poetów

Kuba Wojtaszczyk

Mój wujek morderca

Anka Adamowicz

Czas (dez)informacji

Bartosz Suwiński

Piosenki i inne szlagiery. Poezja Edwarda Pasewicza