Andrzej W. Nowak

Kronika obiegów lokalnych

Angelus” (2001 r.) w reżyserii Lecha Majewskiego opowiadał historię Janowskiej Gminy Okultystycznej (działającej w latach 1929–1960), zrzeszającej górników mistyków, teozofów, a przede wszystkim malarzy (kilku z nich – Teofil Ociepka, Erwin Sówka – zyskało sławę światową). Film Majewskiego z czułością i ciepłym humorem odtwarza lokalny fenomen, swoisty „kwiat kultury” zrodzony pod przyciężkim kloszem przemysłowego Śląska.
D
Kontrast Wyłącz ruch