fot. Mariusz Forecki

Nagrody Izabella przyznane!

21 maja w Rogalinie wręczono nagrody Izabella. Kolejna edycja konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku pokazała, że muzea nieustannie się zmieniają i rozwijają, a praca realizatorów projektów muzealniczych zasługuje na szczególne docenienie.

18 maja – począwszy od 1977 roku – muzea na całym świecie obchodzą swoje święto. Z tej okazji organizowane są specjalne wydarzenia kulturalne. Najbardziej znaną inicjatywą nierozerwalnie związaną z Międzynarodowym Dniem Muzeów jest Noc Muzeów, w którą to muzea bezpłatnie udostępniają swoje zbiory i zachęcają do nocnego zwiedzania. Wielkopolskie obchody święta dopełnia uroczystość wręczenia nagród Izabella – impreza odbywająca się od 2002 roku.

MUZEALNICY DOCENIENI

W Galerii Obrazów Muzeum Pałacu w Rogalinie, mieszczącego się w – malowniczo otoczonej dębami – XVIII-wiecznej rezydencji Raczyńskich 21 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku.

 

Patronem konkursu od samego początku jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a pomysłodawcą wydarzenia był Mieczysław Nadolski – wieloletni pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promowanie wielkopolskiej działalności muzealniczej i szczególnie ważnych dokonań na tym polu.

Już po raz 16. statuetki Izabella wykonane przez poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika powędrowały do muzeów, których działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa, konserwacyjna i inwestycyjna wyróżniała się znacząco na tle innych i stanowiła o wysokim poziomie zaangażowania artystów i pracowników muzeum w życie kulturalne regionu.

 

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego przed wręczeniem dyplomów i statuetek na tle majestatycznej „Unii lubelskiej” Jana Matejki dziękował za pasję muzealników. Zwracał uwagę na niebagatelne znaczenie konkursu nie tylko dla samych muzeów, ale dla kultury regionu w ogóle.

Konkurs, na który napłynęło 57 zgłoszeń i aż 5 tysięcy załączników stanowi przegląd muzealnictwa, jego najciekawszych ofert, jakich nie brakowało w 2017 roku, a 500 tysięcy odwiedzających muzea podlegające Marszałkowi potwierdza, że placówki w Wielkopolsce nie tylko zachowują przeszłość, ale nią żyją i odnajdują jej ślady w teraźniejszości. Marszałek zaznaczył, że dzięki nieustającemu zaangażowaniu pracowników muzeów kultura Wielkopolska stanowi ważny element kultury krajowej. Mając jednak świadomość tego, z jakimi problemami – także finansowymi – zmagają się instytucje kulturalne, Marszałek obiecał je wspierać, a także promować finalistów konkursu. Poinformował także zgromadzonych, że rok 2017 zaliczyć można do niezwykle udanych, jeśli chodzi o rozwój kultury, gdyż z budżetu województwa działania kulturalne wsparto rekordową jak dotąd kwotą około 50 mln zł, z czego ponad 15 mln przeznaczono na inwestycje.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA ROK 2017

Kapituła Konkursowa w składzie: Paweł Jaskanis (dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Waldemar Rataj (główny specjalista ds. programowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Michał Niezabitowski (dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich), Witold Przewoźny (etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, reprezentant Fundacji Muzeów Wielkopolskich) i Jerzy Nowakowski (historyk sztuki), której posiedzenie odbyło się 20 kwietnia, przyznała nagrody w 4 kategoriach.

 

W kategorii „działalność wystawiennicza” z 19 nadesłanych zgłoszeń zwyciężyły wydarzenia:

 

 • „Romowie ǂ Cyganie” – wystawa ukazująca w nieoczekiwany sposób wielokulturowość z kilku perspektyw, uwrażliwiająca na inność wokół nas, a także pozwalająca spojrzeć na siebie oczami innych, zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, otrzymała nagrodę głównąGrand Prix oraz statuetkę Izabella;
 • otwarcie w nowej odsłonie Muzeum Sztuk Użytkowych, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz ekspozycja Więzienie policji bezpieczeństwa i wychowawczy obóz pracy z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, którym ex aequo przyznano nagrodę pierwszą;
 • Wystawa Sen o domu utraconym, czyli o kulturze Łemków mieszcząca się w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance i wystawa A-geometria. Hans Arp i Polska korespondująca z obchodami 100. rocznicy ruchu awangardowego w Polsce z Muzeum Narodowego w Poznaniu – nagrody drugie;
 • Nowoczesna ekspozycja Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Droga do niepodległości z Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – nagroda trzecia;
 • Wystawa Na glinianych nogach. Unikatowe wyroby kultury łużyckiej z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu” i wystawa Prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Wierzejewski – rodzinie, medycynie, ojczyźnie z Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – wyróżnienia.

 

W kategorii„działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa” spośród 13 zgłoszeń nagrody otrzymały:

 

 • Muzeum Ziemi Złotowskiej za konferencję popularno-naukową Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju i projekt Małymi krokami – edukacja historyczna w Muzeum Ziemi Złotowskiejnagroda główna Grand Prix oraz statuetka Izabella;
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie za film Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy za katalog wystawy Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo Warszawskienagrody pierwsze.
 • Rezerwat Archeologiczny Genius loci, oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu za katalog wystawy czasowej i nagranie słuchowiska w formie audiobooka Archeologia myśli. Spacery z Arystotelesemnagroda druga;
 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za Pałac dostępny – audiowycieczkę ułatwiającą zwiedzanie osobom niewidomym i niedowidzącym oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości za akcję sprzątania mogił osób związanych z Poznańskim Czerwcem 1956 roku. Światełko dla Czerwca ‘56nagrody trzecie.

 

W kategorii„działalność naukowa i wydawnicza” spośród 19 zgłoszeń przyznano następujące nagrody:

 

 • nagrodę główną Grand Prix oraz statuetkę Izabella otrzymało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie za rocznik Dziedzictwo Kulturowe Wsi poświęcony dziedzictwu, tradycji i pamięci;
 • nagrodę pierwszą otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za publikację Radzim. Gród i wieś nad Wartą”;
 • nagrodę drugą otrzymało Muzeum Okręgowe w Lesznie za publikację Kolekcje portretów królów kurkowych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie;
 • nagrodę trzecią otrzymało Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za publikację Album;
 • wyróżnienie przyznano Muzeum Narodowemu w Poznaniu za katalog zbiorów malarskich Jerzy Piotrowicz. Malarz (1943–1999).

 

W kategorii „konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje” z 6 zgłoszeń nagrodzono:

 

 • Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera za Konserwację kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera – etap III nagroda główna Grand Prix oraz statuetka Izabella;
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za Konserwację wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa nagroda pierwsza;
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej za Konserwację i restaurację skrzyni cechowej z 1727 r. i Muzeum Okręgowe w Koninie za przedsięwzięcie Maksymilian Oborski, 1809–1878nagrody drugie;
 • Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za Konserwację ludowego instrumentu muzycznego («Maryna»)wyróżnienie.

MUZEA FUNDAMENTEM KULTURY

Jan Maćkowiak, prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich, w swoim przemówieniu zwracał uwagę na pracę kapituły konkursowej, która, przyznając nagrody, nie kierowała swojej uwagi jedynie w stronę dużych i prestiżowych instytucji, większą wagę przykładając do znaczenia wydarzenia niż do wielkości i popularności danego muzeum.

 

Nagrodzono te ośrodki, których wystawy, prace konserwacyjne i wydawnicze znalazły rezonans w swoim środowisku.

By tradycji stało się zadość, prezes fundacji złożył na ręce Marszałka IV tom Museion Poloniae Maioris – rocznika naukowego wydawanego przez fundację. Teksty w nim zamieszczone, napisane przez historyków, archiwistów i kustoszy, w całości poświęcone są bohaterom powstania wielkopolskiego.

PRZENIKANIE SIĘ SZTUK

Rozdanie nagród zwieńczył koncert uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Zaprezentowali się soliści: gitarzysta Kacper Dworniczak, uczestnik konkursu Młody Muzyk Roku 2018 i stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego, grający Heitor Villa-Lobos i pierwszą suitę wiolonczelową Jana Sebastiana Bacha, Józef Wajdzik, który na akordeonie zinterpretował Festyn na Mołdawiance Wiktora Własowa i Ferapontov Monastery Wladimira Zolotareva, a także Jakub Jeżak, który zaczarował publiczność dźwiękami płynącymi z wibrafonu.

Wicedyrektor szkoły, Joanna Karpacz-Kowalkowska zwracała uwagę na przenikanie się sztuk, muzyki i malarstwa, a także wręczyła Marszałkowi płytę z projektem Nowowiejski – hołd Ojczyźnie, który Zespół Szkół Muzycznych realizuje w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nowowiejski 2017.

 

Kolejna edycja Izabelli pokazała, że muzea nieustannie się zmieniają i rozwijają, a praca realizatorów projektów muzealniczych zasługuje na docenienie, bo służy promowaniu wartości wspólnotowych, kształtowaniu postaw, uwrażliwianiu na sztukę i drugiego człowieka, a przede wszystkim ocalaniu od zapomnienia – przedmiotów, ludzi i zdarzeń.

 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0