fot. Mariusz Forecki - Marszałek Marek Woźniak i Piotr Śliwiński, gala wręczenia nagród 2019

Nagrody Marszałka

Do 5 grudnia do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego można składać wnioski o nagrody Marszałka.

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przyznawane są corocznie.

 

Laureatami nagród w poprzednich latach zostali między innymi:

 

Anna Kochnowicz-Kann

Szymon Szymankiewicz

Elżbieta Cherezińska

Hanna Banaszak

Michał Grudziński

Hanna Kočka – Krenz

Ewa Łowżył

Janusz Stolarski

Piotr Śliwiński

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

 

 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w następujących kategoriach:

a) twórczość artystyczna,
b) animacja i upowszechnianie kultury,
c) przedsiębiorczość nastawiona na kulturę,
d) popularyzacja kultury w mediach,
e) całokształt dorobku kulturalnego

Nagrody przyznawane są na wniosek:

a) Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
b) radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
c) dyrektorów instytucji kultury,
d) organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
e) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
f) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego

 

Szczegółowy regulamin oraz niezbędne dokumenty tutaj:

Regulamin

Formularz wniosku

Formularz oświadczenia

klauzula RODO

 

adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

mail:

dk.sekretariat@umww.pl

 

Dokumenty można przesyłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, lub składać w kancelarii na parterze urzędu.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
1
Świetne
Świetne
2
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
1