fot. Alina Kucharska

Przyznano Nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

W poniedziałek, 22 czerwca br., w gmachu PTPN przy ulicy Mielżyńskiego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, uroczyście wręczył Nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2019.

Książki zgłaszane były przez autorów, wydawców i osoby zainteresowane współczesnym rynkiem wydawniczym w regionie w dwóch kategoriach: 1) literatura naukowa oraz 2) literatura popularnonaukowa i beletrystyka. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wyłoniła 10 nominowanych do Nagrody.

W jury zasiadali prezes PTPN, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (przewodniczący kapituły), prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. dr hab. Janusz Karwat, prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz oraz dr Norbert Delestowicz (dyrektor Biblioteki PTPN).

Wyróżnione publikacje cechują się sporym zróżnicowaniem, obejmują pozycje naukowe, popularyzatorskie, regionalistyczne oraz powieści. Opowiadają nie tylko o Poznaniu, lecz również Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach, Kórniku.

Dotychczas brakowało w Wielkopolsce konkursu wydawniczego o tak szerokim spektrum. Doroczny Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza, organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich, wyróżnia jedynie publikacje związane z samą stolicą regionu.

 

Od lewej: Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prof. Artur Jazdon - laureat jednej z nagród PTPN, prof. Andrzej Gulczyński - prezes PTPN, fot. Alina Kucharska

Od lewej: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prof. Artur Jazdon – laureat jednej z Nagród PTPN, prof. Andrzej Gulczyński – prezes PTPN, fot. Alina Kucharska

Formuła Nagrody PTPN jest bardziej otwarta, pozwala promować mniejsze ośrodki w województwie. Spośród 10 nominowanych publikacji, których autorzy są zarówno badaczami i pracownikami naukowymi uniwersytetów, jak i regionalistami oraz pasjonatami, Kapituła Konkursu wyróżniła dwie prace Nagrodami PTPN.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk działa na rzecz nauki i kultury w Wielkopolsce nieprzerwanie od 1857 roku. Ponad 160-letnia tradycja czyni Towarzystwo instytucją szczególnie predestynowaną do promowania badań nad regionem dzięki konkursowi wydawniczemu. Tegoroczna edycja inicjuje projekt nagradzania książek o województwie i ma szanse przerodzić się w stały element wielkopolskiej sceny intelektualno-kulturalnej.

 

 

 

Laureaci:

W kategorii literatury naukowej:

Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).

W kategorii literatury popularnonaukowej i beletrystyki:

Wojciech Musiał, Monika Romanowska–Pietrzak, Mariusz Sołtysiak, Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919–1939, (Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach).

 

Lista nominowanych publikacji:

Jarosław Bączyk, Krzyż dla generała. Generałowie ze stoku poznańskiej Cytadeli (1831– 1945) (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości);

Filip Czekała, Tomasz Mikszo, Pewuka. Cud nad Wartą (Wydawnictwo Poznańskie);

Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).

Róża Kąsinowska, Zamek w Kórniku, wyd. 2 (Biblioteka Kórnicka PAN);

Wojciech Musiał, Monika Romanowska–Pietrzak, Mariusz Sołtysiak, Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919–1939, (Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach).

Błażej Osowski, Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wiek. Studia z dialektologii historycznej (Wydawnictwo PTPN);

Podziel się kulturą!
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0