fot. Sylwia Misztal

Tańczymy z przytupem

Warsztaty tańca ludowego „Tańczymy z przytupem” odbywały się od 3 września do 23 listopada 2021 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej. Działanie to miało miejsce w ramach realizacji Programu „Kultura w drodze”.

Projekt skierowany był do najmłodszego pokolenia – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Naturalna chęć ruchu u dzieci w tym wieku sprawia, że nauka zabaw i tańców ludowych wypływa naturalnie a zarazem jest dla nich niesamowitą zabawą.

 

Taniec ludowy, tak jak inne tańce wspomaga ogólny rozwój dziecka oraz pozytywnie wpływa na pamięć, szczególnie na pamięć ruchową, kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Dodatkowo kształtuje się u dzieci poczucie rytmu i wrażliwość muzyczna. Taniec wyzwala w dzieciach pozytywne emocje. Pełni funkcję relaksacyjną i uspokajającą, przy dzisiejszym trybie życia jest to bardzo istotne.

Na zajęcia „ Tańczymy z przytupem” zapisały się dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Spotkania odbywały się raz w tygodniu przez trzy miesiące. W warsztatach wzięło udział 10 dziewczynek, które z ogromnym zapałem i entuzjazmem uczęszczały na wszystkie zajęcia.

 

Zajęcia obejmowały naukę podstawowych kroków i figur wybranych tańców ludowych, przyśpiewek oraz zabaw ludowych. Oprócz tańca dziewczynki zapoznawały się z tradycją ludową, zwyczajami i obrzędami różnych regionów Polski.

Celem głównym projektu było pokazanie piękna ludowych tańców i zabaw, kultywowanie polskich tradycji ludowych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej. Zadaniem projektu było również rozbudzenie w najmłodszych uczestnikach pasji do tańca.

 

Projekt idealnie wpasował się w potrzeby miejscowości, gdyż w Wysokiej oraz w najbliżej położonych miejscowościach nie ma ludowych zespołów tanecznych, na których dzieci mogłyby rozwijać swoje zainteresowania.

 

fot. Sylwia Misztal

fot. Sylwia Misztal

Projekt ” Tańczymy z przytupem” był ciekawą alternatywą dla najmłodszych na rozwój oraz atrakcyjne spędzanie czasu popołudniowego.

Projekt zakończył się koncertem, w którym wzięli udział rodzice i najbliżsi dzieci, Burmistrz Miasta Wysoka, Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury, przyjaciele oraz mieszkańcy. Dziewczynki zaprezentowały: „ Konika” , „Gołąbka”, „Owczareczka” oraz „Trojaka”. Tańce były przeplatane krótkim opisem odczytywanym przez dzieci, by przybliżyć region, z którego pochodzi oraz charakter tańca.

 

Ogromne brawa publiczności były wyrazem zadowolenia i docenienia pracy jaką wykonały dzieci. Przeprowadzone warsztaty dały początek nowemu zespołowi ludowemu w Wysokiej. Po zakończonym projekcie zrodził się pomysł, aby kontynuować naukę tańca wśród dzieci.

 

fot. Sylwia Misztal

fot. Sylwia Misztal

I tak przy współpracy z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej, odbywają się zajęcia tańca ludowego.

To był niezwykły czas, w którym zrodziła się pasja do tańca wśród młodego pokolenia. 

 

Warsztaty pt.  „Tańczymy z przytupem” zrealizowano w ramach programu “Kultura w drodze” przygotowanego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. O innych projektach „Kultury w drodze” przeczytasz: tutaj

 

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
1
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0