fot. Rafał Cielek

Trudne związki Marii Dąbrowskiej

Jaką partnerką była Maria Dąbrowska? Jakie informacje o swoim życiu intymnym przekazała w powieściach, „Dziennikach”, listach? Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie zaprasza na wystawę pt. „Trudne związki”. Jest to unikatowa opowieść o przekraczaniu tabu.

Życie intymne Marii Dąbrowskiej budzi dziś żywe zainteresowanie i stanowi jeden z kluczy do interpretacji jej twórczości.

Do tematu tego nawiązuje wystawa pt. „Trudne związki” poświęcona pisarce oraz jej wieloletnim partnerom: Marianowi Dąbrowskiemu, Stanisławowi Stempowskiemu oraz Annie Kowalskiej.

 

Dąbrowska wciąż może przemówić, dla niektórych wartościowym, a dla innych kontrowersyjnym, a nawet bulwersującym głosem – mówi kurator wystawy Michał Miklas – W życiu i twórczości pisarki ważna była swoista quasi-erotyczna wieź ze światem, która afirmowała miłość jako siłę twórczą.

 

Plakat

Plakat

Trwający ponad dwadzieścia lat burzliwy, ale jednocześnie silny i trwały, związek z pisarką Anną Kowalską do dziś budzi emocje wśród czytelników autorki „Nocy i dni”.

 

Bogata spuścizna Dąbrowskiej obejmująca oprócz utworów literackich również „Dzienniki” oraz obszerną korespondencję, tworzy bezprecedensową opowieść o życiu nietuzinkowej postaci. Ta niepozorna pisarka niejednokrotnie przekraczała granicę tabu.

 

Postawy życiowe Dąbrowskiej nie poddają się jednak łatwej kategoryzacji. Z jednej strony kruszeje powierzchowny wizerunek pisarki uwieczniającej nostalgiczny obraz dawnego świata i wychwalającej swojskość peryferyjnej egzystencji, a z drugiej, nie ulega wątpliwości jej przywiązanie do wielu tradycyjnych form życia społecznego – dodaje Miklas.

 

Wystawa „Trudne związki” została przygotowana ze zbiorów własnych kaliskiego muzeum oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Autorką oprawy graficznej jest Agnieszka Lisek.

 

Ekspozycję w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie Oddziale MOZK można oglądać do października.

Podziel się kulturą!
What’s your Reaction?
Ciekawe
Ciekawe
0
Świetne
Świetne
0
Smutne
Smutne
0
Komiczne
Komiczne
0
Oburzające
Oburzające
0
Dziwne
Dziwne
0